Inspektoři z Vysočiny provedli loni 1 405 kontrol v pěti oblastech, a to ochrana hospodářství, ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana přírody a ochrana lesa. Nejvíce případů řešili zaměstnanci oddělení ochrany přírody. „Je to takový trend. Podněty dostáváme jak od fyzických, tak od právnických osob. Jedná se o případy od nepovoleného kácení až po návoz odpadů,“ přiblížil Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

Na Vysočině vydali inspektoři 293 pokut, z čehož jich 289 nabylo právní moci. Jejich celková výše se vyšplhala na 7 867 225 korun. „Nějaké výrazné porušení zákona o životním prostředí jsme ale v loňském roce nezaznamenali. Udělili jsme sice pokutu ve výši 800 tisíc, ale daný přestupek se stal už v roce 2017,“ zmínil Panský.

Nejvyšší pokutu dostala firma Colas. „Jednalo se o navážení zeminy a stavebních odpadů z rekonstrukce dálnice D1 na pozemek v katastrálním území obce Čikov na Třebíčsku. Zemina byla navážena do biotopu zvláště chráněných živočichů, jako jsou například kudlanka nábožná nebo koroptev polní,“ odůvodnil Panský výši pokuty.

Tato kauza pokračuje i v letošním roce. „Krajský úřad vydal nápravné opatření, které spočívalo v odvezení zeminy a uvedení lokality do původního stavu. Takže aktuálně zjišťujeme, zda tomu tak skutečně je a zda jsou plněný podmínky krajského úřadu. Ještě letos se tímto případem budeme zabývat,“ nastínil Panský.

Druhá nejvyšší pokuta na Vysočině se vyšplhala na částku 422 tisíc korun. Tuto sankci inspektoři uložili firma Saarles za ohrožení životního prostředí v lesích. Neprovedla totiž zalesnění holých ploch v lokalitě Brťoví na Žďársku. „Podle mých informací nebyla pokuta zaplacena a na tento pozemek probíhá exekuční řízení,“ prozradil Panský.

Pokutu loni dostala i obec Častrov na Pelhřimovsku, která nechala bez povolení vykácet 34 vzrostlých stromů v místní části Ctiboř. Za to jí inspektoři pokutovali celkem 136 tisíci korun. „Byť by obec povolení ke kácení nakonec dostala, nelze tímto způsobem poškozovat životní prostředí. Musí to mít nějaký rámec,“ vysvětlil Panský.

Ačkoliv se mohou výše pokut zdát vysoké, ve srovnání s předchozími lety klesly. „Zajímavé je, že v rámci našich kontrol klesá počet zjištěných nezákonných stavů. Celkově lze pozorovat, že i vlivem přísných evropských norem u nás výrazně stoupá kázeň velkých podniků,“ pochvaloval si ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), uložili pokuty ve výši 649 400 korun a zabavili 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2 045 neživých exemplářů. „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů pro využití v asijské medicíně,“ připomněl Geuss.