Dopátrat se viníka je složité, zvlášť když prý vlastník pozemků o kácení ani nevěděl.  Teď chce ale uhradit škodu.

ČIŽP 2. ledna zjistila, že bylo pokáceno 40 stromů a 900 metrů čtverečních keřů na více pozemcích, i když město vydalo povolení jen na 25 stromů a 600 metrů čtverečních keřů na jediném pozemku. I na něm se ale pokácelo o šest stromů víc. Zákon podle ČIŽP porušil nejen Vladimír Vlček, aktér kácení, ale i město.

„To nemělo k dispozici vyžadované podklady pro vedení správního řízení, takže jeho rozhodnutí bylo nesprávně vydané," uvedl Pavel Korábek, vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP Havlíčkův Brod s tím, že město mělo zkontrolovat všechny náležitosti.

Odpovědnost konkrétních osob inspekce šetří. Městu hrozí maximálně přezkum ze strany kraje, Vlčkovi pak pokuta. U šesti padlých stromů, navíc na povoleném území, se ještě špatný záměr dokazuje hůř, u kácení na nepovoleném už lehce – a při škodě nad pět tisíc korun jde o trestný čin.

Vlček se hájil, že má povolení od památkářů. To ale nestačí. Neměl samostatnou žádost vlastníka pozemku, Pozemkového fondu (PF), který se teď přejmenoval na Státní pozemkový úřad. Tu po něm město mělo chtít. „Nám pan Vlček tvrdil, že požadovaný dokument od PF má a dodá jej. Věřili jsme mu, ale bylo naší chybou, že jsme na tento druhý dokument, který měl vydat PF, nepočkali," řekla starostka města Zdeňka Bečková.

Dodala, že rozhodnutí o povolení kácení vydalo město PF na základě jeho žádosti na orgán památkové péče a jím vydaného stanoviska.

„Každopádně ani vydané rozhodnutí k povolení kácení neopravňuje nikoho ke kácení bez pověření či objednávky vlastníka. A ani jedno PF panu Vlčkovi nedal a navíc se kácelo nad rámec toho, co jsme povolili," dodává Bečková.

Absenci povolení od PF potvrzuje i jeho mluvčí Monika Machtová. „Pan Vlček oslovil PF jako zástupce Spolku na záchranu památek červenořečických (SZPČ) s návrhem zajištění prokácení porostu v okolí zámku na pozemcích spravovaných PF. Do doby zahájení kácení PF k jeho návrhu nevydal žádné stanovisko a o termínu zahájení prací nebyl z jeho strany informován," uvádí. Podle jejích informací bylo také už prodáno pokácené dřevo, a to ze strany Vlčka.

„Úřadu tak vznikla škoda, kterou bude vymáhat. Proběhne jednání s panem Vlčkem za účelem dohody o náhradě," dodává Machtová.

Její vyjádření se shoduje v městem v tom, že Vlček s úřady jednal jako zástupce SZPČ, jehož je členem. Deník tuto informaci ve svém minulém článku přejal, bohužel si ji ale neověřil u vedení spolku.

To totiž tvrdí, že Vlček jednal pouze na vlastní pěst, a město i PF po něm nejprve měly žádat zmocnění od vedení spolku. A pokud jim je nedodal, nemělo se vůbec v žádném povolování pokračovat.

Za spolek nyní poskytl stanovisko jeho spolupředseda Jiří Jedlička: „SZPČ nijak v dané věci nefiguruje, a proto nebyl a není účastníkem žádných jednání. Všechny informace získáváme pouze a zprostředkovaně a pozorně vyhodnocujeme výroky všech soukromých a úředních osob, kteří se vyjadřují na adresu naší organizace. Soukromé aktivity Vladimíra Vlčka ani pochybení odpovědných orgánů nemůžeme a nebudeme z výše uvedených důvodů komentovat a věříme, že vše spravedlivě posoudí kontrolní orgány."

Samotný Vladimír Vlček se přitom nadále spolkem zaštiťuje. „Byla to aktivita spolku, jen došlo ke špatné komunikaci uvnitř spolku. Ale nechci se k tomu vyjadřovat," odpověděl včera na dotaz Deníku.

PF spravuje pozemky bývalého arcibiskupského panství, o jejichž navrácení může letos církev žádat během restitucí.