Ta má tu svou už od roku 1996, nyní ji opraví a zmodernizuje. V okolí jsou totiž vodní zdroje pro přehradu Švihov, a proto Kraj Vysočina obci na úpravu sedlické čističky poskytl dotaci.

Investiční akci vysoutěžil Vodak Humpolec za 1,88 milionů korun. Kraj z dotačního programu Čistá voda přispěje částkou 1,41 milionů a obec uhradí 470 tisíc korun. Stavební práce začnou v květnu.

„K uskutečnění akce nás vedla skutečnost, že čistírna je zastaralá a v současné době nevyhovuje jak objekt hrubého předčištění, tak objekt biologického čištění," uvedl starosta obce Alois Vacek.

Pro obec jde o největší akci celého volebního období. „Jsme velice rádi, že Kraj Vysočina tuto dotaci poskytl i z toho důvodu, že území obce se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje povrchových vod Vodní nádrže Švihov na Želivce. Velmi si vážíme i dlouhodobě dobré spolupráce s Povodím Vltavy," dodal starosta Vacek.

Parcely budou

Oprava bude mít i mírný vliv ve výši dvou korun na zvýšení vodného a stočného, které je ale i tak nyní nízké – za vodné se v Sedlici platí 12 korun, za stočné 14 korun.  Vodovod má obec v pořádku.

Kapacita čističky, na kterou je nyní 211 takzvaně ekvivalentních obyvatel, se zvedne na 350 ekvivalentních obyvatel. Tím je do budoucna vytvořen i velký prostor pro další rozvoj obce.

„Jsme teď před dokončením územního plánu. Až bude jasné, které lokality dostanou přednost, počítáme i s parcelami pro rodinné domy," dodává Alois Vacek s tím, že zhruba do pěti je v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací také napojení chatařů a chalupářů na kanalizaci.

„Do budoucna plánujeme přečerpávací nádrž," upřesňuje starosta. V katastru obce je 215 rekreačních chat a chalup a ty dosud mají individuální jímky na vyvážení.

Kromě modernizace čističky chce letos Sedlice také opravit propustky u místních komunikací Na Kordovsko, Na potočině a K elektrárně.

To má stát celkem asi 270 tisíc korun, obec chce využít dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina ve výši 106 tisíc korun.

Zatímco v Sedlici jen opraví svou čističku, v nedalekých Křelovicích budují novou. Stavba si žádá i dopravní omezení v podobě kyvadlové dopravy. Objekt čističky už dole pod obcí vyrostl (na snímku). Kanalizace bude gravitační, takže nebude třeba přečerpávání.

Celkově čistírna pro obec s 350 obyvateli vyjde na 32 milionů, s DPH 39,7 milionů. Podíl dotací je 25 milionů, z toho EU přispěje 23,5 a stát 1,5 milionem. Stavba má být hotova letos.