Premiérově v letošním roce budou pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ve spolupráci se svými partnery ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě odebírat vzorky vody v pondělí 10. června. Podle předpovědi je na prahu sezony bude vítat letní počasí. Výsledky rozborů vzorků zveřejní o tři dny později.

Sledované lokality na Vysočině

Okres HB:
Břevnická nádrž
Kachlička
Ředkovec

Okres JI:
Malý Pařezitý

Okres PE:
Lom Horní CerekevVN Sedlice
VN Trnávka

Okres TR:
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž

Okres ZR:
Domanínský
Koupaliště Nové Město na Moravě
Medlov
Pilská nádrž
Sykovec
Velké Dářko

Poznámka: KHS bude zveřejňovat také informace o kvalitě vody v lokalitách koupací biotop Malvíny Třešť (JI), rybník Stejskal (TR) a biotop Šiklův Mlýn (ZR).

Zdroj: KHS Kraje Vysočina

Na počátku nové koupací sezony je jisté, že méně práce než v minulých letech budou mít hlavně hygienici na Jihlavsku. Na rozdíl od tří lokalit v minulém roce budou jezdit pro vzorky vody jen na jediné místo. V monitorovacím kalendáři jim zůstal pouze Malý Pařezitý rybník.

„Velký Pařezitý je vypuštěný, jeho opravy potrvají určitě minimálně po celou tuto koupací sezonu,“ poukázala na první ze změn Martina Fišarová z oddělení hygieny obecné a komunální na Krajské hygienické stanici Kraj Vysočina, která se problematikou kvality vod určených pro koupání ve volné přírodě dlouhodobě zabývá.

Jihlavské hygieniky nebude kromě Velkého Pařezitého rybníka nedaleko Telče letos poprvé zajímat ani Černý rybník u Větrného Jeníkova. Ten byl dokonce zcela vyřazen ze seznamu vodních ploch sledovaných hygieniky kvůli rekreačním účelům. „Černý rybník patřil mezi sledované z hlediska vhodnosti ke koupání především z historických důvodů. Jenže zejména po změně vlastníka byl v posledních letech právě tento rybník využíván stále víc pro hospodářské účely, k chovu ryb,“ připomněla Martina Fišarová.

Z toho důvodu v něm byla vhodnost koupání stále víc diskutabilní, kvalita vody byla značně problematická. „Proto jsme tuto lokalitu po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ze seznamu monitorovaných ploch vyřadili,“ doplnila aktuální informaci Martina Fišarová. Pro úplnost je na místě dodat, že také Černý rybník je v současnosti vypuštěný. Jeho vlastník tam právě realizuje nějaké investice.

Pod pravidelnou kontrolou hygieniků tak zůstane čtrnáct lokalit. Nejvíc se jich nachází na Žďársku, kde budou hygienici zajišťovat odběry a analýzy vzorků vody na šesti místech. Po třech sledovaných lokalitách se nachází na Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku, po jedné na Jihlavsku a na Třebíčsku. „Těchto čtrnáct lokalit budeme monitorovat ve stejném rozsahu jako v minulých letech, tady každých čtrnáct dní. První odběry vzorků se uskuteční v pondělí 10. června, výsledky těchto odběrů zveřejníme ve čtvrtek 13. června,“ uvedla k postupu při monitoringu Martina Fišarová.

Zatímco před rokem kvůli rychlému nástupu koupacího počasí rozšiřovali hygienici původní monitorovací kalendář oproti původnímu záměru do posledního květnového týdne, letos naopak vzhledem k chladnému květnovému počasí taková situace nenastala.

Na druhé straně sezony je monitoring naplánovaný tak, že naposledy by měli hygienici odebírat vzorky 19. srpna. Loni ale prodlužovali i konec sezony, výsledky posledních rozborů zveřejňovali v prvním zářijovém týdnu.

Také letos bude platit, že v případě zhoršení jakosti vody budou hygienici odebírat a analyzovat každý týden, zatímco připravený monitorovací kalendář počítá s odběry ve čtrnáctidenních intervalech. Čtrnáctidenní interval bude zachován v případě, že lokalita obdrží hodnocení 1 nebo 2 na pětistupňové škále. To bývá symbolizováno také modrým nebo zeleným smajlíkem.

Zaměření monitoringu se oproti minulým rokům nikterak nezměnilo. „Budeme měřit teplotu vody i vzduchu, kontrolovat znečištění sinicemi, chlorofyly i různými odpady, a to mikrobiologického nebo chemického původu. Také letos budeme ve sledovaných lokalitách měřit průhlednost vody,“ připomněla Kristýna Štěpánová z pelhřimovského pracoviště vysočinské hygienické stanice.

Veškeré informace o kvalitě vody a její vhodnosti ke koupání budou také v tomto roce zveřejňovány na webových stránkách KHS Kraje Vysočina www.khsjih.cz/koupaci-plochy. Tam budou zveřejňovány také informace o kvalitě vody v dalších třech lokalitách, kde kvalitu vody monitorují samotní provozovatelé koupališť. „Jedná se o koupací biotop Malvíny Třešť na Jihlavsku, rybník Stejskal na Třebíčsku a biotop Šiklův Mlýn na Žďársku,“ upřesnila Martina Fišarová.

Většina ze čtrnácti lokalit, které budou monitorovat hygienici také letos, vykazovala během loňské dlouhé koupací sezony přinejmenším dílčí nedostatky. Žádnou výjimkou nebyly ani vyhlášené zákazy koupání, které postihly přinejmenším na část sezony rybníky Kachličku a Ředkovec na Havlíčkobrodsku, vodní nádrž Sedlici na Pelhřimovsku nebo rybník Sykovec na Žďársku.

Naopak nejlepší koupání bez zdravotních rizik poskytovaly na Vysočině po celou sezonu Malý Pařezitý rybník na Jihlavsku a lom Horní Cerekev na Pelhřimovsku.

Legenda k hodnotám – označení barevnými smajlíky

Voda vhodná ke koupání

Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Zhoršená jakost vody

Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Voda nevhodná ke koupání

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).

Voda nebezpečná ke koupání

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Zdroj: KHS Kraje Vysočina