Oproti loňskému roku jich ale podle vyjádření vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých při Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Ivy Holadové ubylo.

Stejně jako minulý rok, tak i v této sezoně se podle Holadové našla pochybení. Ta se týkají zejména oblasti správného skladování potravin.
„Pochybení, která na táborech nacházíme, jsou především ve stravování, a to ukládání potravin v souladu s požadavky výrobce, dodržová-
ní skladovací teploty potravin. Dále nedostatky v ohlášení akce, kdy je akce ohlášena pozdě nebo o ní nemáme úplné údaje," uvedla Holadová.

Každý organizátor dětského letního tábora má podle slov Holadové povinnost zajistit doklady od dětí účastnících se takové akce, tedy potvrzení o bezinfekčnosti. Zaměstnanci pracující v kuchyni pak musejí mít vystavený zdravotní průkaz.

Jak uvedla Holadová, letní tábory musejí také dodržovat řadu hygienických podmínek, týkajících se zejména množství sprch a záchodů v objektu. Například v táboře se třiceti dětmi by měla být aspoň jedna sprcha a dva záchody. Nezbytností je také pravidelný úklid a dostatek jídla, které by měly děti dostávat v pravidelných intervalech.

Na Pelhřimovsku je v současné době 46 dětských letních táborů, v nichž je pohromadě více než třicítka dětí, a jedenáct letních táborů, v nichž celkový počet dětí nepřesahuje třicítku.

Jedním z nich je i Mezinárodní tábor Zálesí Mladé Bříště, kde jsou v současné době na letním soustředění děti 
z Německa. „S hygienou problémy nemáme. Náš tábor je vybaven moderní technikou, například velkými lednicemi, mrazáky nebo šokerem. To je přístroj, který dokáže rychle zchladit horké jídlo. Takové vybavení ale bývá velmi drahé a řada táborů si ho nemůže dovolit. Často tedy pochybení není ani tolik na jejich straně," vysvětlil majitel tábora Jiří Tůma.

Podle jeho slov jsou hygienické kontroly pro tábory výhodou. „Hygiena je vlastně na naší straně, když nás kontroluje. Díky ní víme, že je vše 
v pořádku," nechal se slyšet šéf tábora v Mladých Bříštích.

To potvrzuje i spolumajitelka tábora Beruška v Počátkách Blanka Kučerová. „Už fungujeme osmnáct let. Každý rok k nám přichází hygiena
a nikdy jsme neměli žádný problém. S pelhřimovskou hygienou je navíc úžasná komunikace, takže se i předem můžeme zeptat, jak má co být,
a zařídit se podle toho," potvrdila spolumajitelka Berušky.

A jak se na otázku hygieny na letních táborech dívají 
rodiče? Vesměs z pochybení 
v této oblasti strach nemají, což dokazují i slova Martiny Malé z Vlásenice.

„Děti chceme na letní tábor v nejbližší době poslat. Z hygieny strach nemáme. Pamatuji si ještě na doby, kdy jsem na tábory jezdila sama, a nic podobného jsem nezaznamenala," rozpovídala se Malá.

Karolína Hovorková