Nejčastějšími prohřešky byly ve vedení zdravotní dokumentace. „V oblasti ubytování dětí jsme na třech táborech zjistili, že opakovaně používané matrace nejsou povlečeny vyměnitelným povlakem. Na jednom táboře nebyl prováděný řádný úklid. Dokonce jedenkrát bylo zjištěno, že ve stanu pro dvě osoby jsou ubytováni tři táborníci,“ popsala ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice kraje Vysočina Kamila Hodačová.

Klamavá reklama ohledně deklarovaného sýra.
Kontroly stánků s jídlem na Vysočině: pokuty, chybějící alergeny i špatný sýr

Další chyby odhalili ve skladování potravin či používání vajíček z nekontrolovaných chovů. V jednom případě zjistili, že v provozovně stravování byla viditelná plíseň, na oknech a okenních parapetech se vyskytovaly pavučiny a mrtvý hmyz. Znečištěné byly dveře, konvektomat, pečící trouby, hnětací stroj i podlaha. „Bohužel ve třech případech jsme museli nařídit i likvidaci zdravotně závadných pokrmů a surovin z důvodu prošlé doby spotřeby,“ doplnila ředitelka.

Pětkrát také vyjížděli řešit epidemický výskyt gastroenteritidy. Jednalo se o případy zvracení, nevolnosti, bolesti břicha, zřídka i teploty či průjem. Epidemiologickým šetřením bylo zjištěno, že onemocnění byla virového původu. Provozovatelé přijali protiepidemická opatření. „Letos jsme společně s kolegy z protiepidemického odboru řešili také výskyt štěnic v jednom rekreačním středisku, kde se pořádají zotavovací akce. V rámci státního zdravotního dozoru jsme provedli šetření a na místě objevili v několika pokojích mrtvé štěnice,“ sdělila Hodačová.

Kvůli hygienickým nedostatkům uzavřeli hygienici prodejnu v Třebíči Vrtal s.r.o.; Zdroj: Se souhlasem SZPI
Hygienici už podruhé zavřeli prodejnu potravin v Třebíči kvůli trusu a nečistotě

V letní sezóně proběhlo v rámci zotavovacích akcí 272 táborů s 386 běhy a účastí 26 300 dětí. V rámci jiných podobných akcí se uskutečnilo padesát táborů se sedmašedesáti běhy a s účastí patnácti set dětí. „Celkově lze sezónu letních táborů 2023 v Kraji Vysočina zhodnotit jako klidnou. Při kontrolách bylo zjišťováno jen minimum nedostatků. Nemusela být provedena evakuace ani transport účastníků tábora z důvodu mimořádných událostí,“ uzavřela mluvčí krajských hygieniků Jana Böhmová.