Do 15. února mohli lidé z řad veřejnosti posílat své nominace pro ocenění osobností právě v občanské rovině, které se výrazně zasloužily o rozvoj či reprezentaci města Humpolce a kterých si lidé váží pro jejich pevné morální a občanské postoje, mimořádné vlastnosti nebo zásluhy a činy v obecný prospěch. „K rukám místostarostky města Aleny Kukrechtové dorazilo celkem šest nominací a humpolečtí zastupitelé na svém únorovém veřejném zasedání projevili souhlas s oceněním všech nominovaných,“ prozradila mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Pamětní medaile dr. Aleše Hrdličky představuje pro Humpolec obdobu institutu čestného občanství města a výběr laureátů z nominovaných osobností je v režii městského zastupitelstva. Na slavnostním galavečeru v rámci kongresu budou oceněni in memoriam bývalý humpolecký místostarosta Roman Brzoň, lékař František Hamza, výtvarník Dušan Kadlec a výtvarnice Zorka Ságlová. Ocenění převezmou také bývalý starosta města Jiří Kučera a středoškolská pedagožka Jindřiška Jirsová.

Návrhy pro ocenění v rovině odborné předložila Česká společnost antropologická jakožto spolupořadatel Mezinárodního antropologického kongresu dr. Aleše Hrdličky. Jednu z nejprestižnějších cen pro odborníky v oblasti antropologie v mezinárodním kontextu převezme šest vědců, a to Alena Němečková, Petr Sedlak, Ivo Mařík, Elizaveta Valentinovna Veselovsky, Marie Kaczmarek, a Jane Buikstra.

VI. Mezinárodní antropologický kongres bude rovněž připomínkou 150. výročí narození slavného humpoleckého rodáka dr. Aleše Hrdličky. Humpolecké muzeum, které ve svém názvu nese doktorovo jméno, navíc slavnostně otevře novou antropologickou expozici.