Žáci Základní školy Hálkova, Základní školy Hradská a Gymnázia dr. Aleše Hrdličky v Humpolci si tak během projektu zábavnou formou osvojují principy demokratické společnosti, zatímco se učí zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjejí kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. „Intuitivně jsme chtěli participativní rozpočet jako takový vyzkoušet v menším měřítku, ale za to smysluplně propracovaný tak, aby ukázal svoje plusy i mínusy v praxi Humpolce,“ sdělila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová.

Rozpočet města pro školy vyčleňuje částku tři sta tisíc korun. Každá ze zapojených škol dostane přístup ke speciální on-line aplikaci, která bude průběh jejich Pébéčka, jak se projekt zkráceně nazývá, řídit a monitorovat. „Vedení školy nejdříve stanoví pravidla pro účastníky, harmonogram a metody hlasování o vítězi, žáci se pak pustí do navrhování svých projektů a pod vedením moderátora o nich diskutují,“ řekla místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová.

Zpracované nápady vedení školy vyhodnotí, a to z toho důvodu, aby se vyloučily nerealizovatelné záměry, a konečný seznam škole představí. Během kampaně pak musí autoři nominovaných plánů získat pro své výstupy podporu spolužáků. Jak byli úspěšní, ukáže hlasování prostřednictvím zmíněné aplikace.

Po vyhlášení výsledků na každé škole nastane fáze realizace vítězných nápadů za technické podpory vedení školy a města. „Osobně se na průběh velmi těším a jsem zvědavá, jak na Pébéčko budou žáci reagovat a co konkrétně vymyslí. Uvítala bych i možnost prezentace jejich nápadů před zastupiteli města. Průběh projektu chceme mapovat a konkrétněji jej představit veřejnosti s ambicí zahájit v budoucnu skutečně kvalitní, smysluplné participativní rozpočtování také v širším měřítku našeho města,“ informovala Kukrechtová.