Město Humpolec už má hotové a schválené územní studie veřejných prostranství, které vytvořily budoucí tvář lokality zahrádkářské kolonie Pod Tratí, zahrádkářské kolonie v ulicích U Kaštanu a Zahradní, volné plochy v ulici Lužická, Okružní ulice a areálu bývalých Humpoleckých strojíren. Místní však budou mít šanci se s jednotlivými projekty seznámit ještě jednou a to velmi podrobně. „Hlavním cílem je seznámit lidi s definitivní verzí, protože v minulosti byli informováni o tom, že se budou studie dělat,“ objasnil místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

Humpolečtí byli u zrodu územních studií. „K jednotlivým návrhům se mohli i vyjadřovat a mít k tomu své připomínky. Teď by se tedy například dozvěděli i to, které ty jejich připomínky byly akceptované a které ne. Mají šanci se zeptat i z jakého důvodu,“ doplnil Květoslav Namyslo.

Zatím poslední veřejná prezentace vypracovaných projektů je naplánovaná na příští měsíc, konkrétně 27. listopadu. „Samozřejmě se předtím neúčastnilo tolik lidí. Teď ten finální výsledek bude třeba zajímat lidí více,“ zhodnotil účast na předešlých veřejných schůzkách Namyslo.

Postupem času se budou finální projekty na budoucí řešení zmíněných pěti částí Humpolce pomalu měnit ve skutečnost. „Územní studie nám navrhly, jak má vypadat veřejný prostor, tedy komunikace, chodníky, parčíky a podobně. Jakmile se ve zpracovaných územích bude něco dít, tak už by to mělo být v souladu s těmito studiemi,“ uzavřel Květoslav Namyslo s tím, že už v současné době například rozpracovávají, kde by byly vhodné lokality pro bydlení.

Územní studie jednohlasně přijali humpolečtí zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Takto komplexní studie je navíc trochu unikátním projektem. Města si totiž po většinou nechávají zpracovávat územní studie pro jednu lokalitu, zatímco v Humpolci se jich řešilo hned pět. Zájemci se mohou se s finální podobou projektů seznámit ale už v současné době. Všech pět územních studií veřejných prostranství je totiž dostupných na oficiálních stránkách města Humpolec.