Řešení oprav jedné z nejvytíženějších křižovatek ve městě mají humpolečtí představitelé na stole už pár let. Vyjádřil se k němu i Jan Pavlíček, který pro Humpolec zpracoval dopravní studii. „V úvahu přicházely dvě varianty – buď průsečná křižovatka s bezpečným přecházením pro chodce a se zákazem parkování v blízkosti křižovatky, nebo kruhová křižovatka. Nakonec jsme se rozhodli pro první možnost," vysvětlil humpolecký místostarosta Květoslav Namyslo.

Dodal, že jedním z důvodů bylo vybudování minimálně třech stání pro autobusy, které zajíždějí k zastávce u bývalých lahůdek. „Pokud by tam byla kruhová křižovatka, zmenšil by se prostor pro autobusy," zdůvodnil Namyslo.

Podle projektanta rekonstrukce křižovatky Pavla Domkáře vznikne v ulici Hálkova u bývalých lahůdek (dnes řeznictví) celkem pět zastávek pro autobusy – tři u současné zastřešené zastávky u parčíku a dvě naproti u budovy řeznictví, přičemž jedno stání bude dlouhé dvanáct metrů. Obyvatel Humpolce Vladimír Daněk namítal, že vyhrazené místo nebude pro tři autobusy stačit. „Když tam budou stát všechny tři, druhý bude nabírat jednoho člověka a první třeba třicet lidí, tak ten druhý bude muset čekat, až první odjede? Vždyť ze svého stání nevyjede. A co když tam dorazí více autobusů najednou?" míní Daněk.

Další obyvatel Humpolce Petr Machek vystoupil s tím, že je zásadně proti tomu, aby dálkové autobusy projížděly městem, a vyzval radnici, aby znovu jednala o odkoupení autobusového nádraží, které chce firma ICOM Transport prodat pro stavbu obchodních domů. Nový terminál by pak postavila ve svém areálu. „Průjezd autobusů touto ulicí způsobuje vysoký hluk, prašnost a vibrace. Víte, kolik autobusů tu denně projede?" ptal se Machek.

Starosta Humpolce Jiří Kučera reagoval s tím, že město jedná o tom, aby regionální autobusy zajížděly k lahůdkám v daných intervalech, tudíž by se nemělo stát, že k zastávce najednou dorazí více než tři autobusy.

Starosta dále zopakovat vývoj situace kolem prodeje stávajícího autobusového nádraží, ale několikrát zdůraznil, že tématem setkání není nádraží, ale rekonstrukce křižovatky u polikliniky.

Opoziční zastupitelka Alena Štěrbová vystoupila s výhradami k plánovanému asfaltovému povrchu průjezdných úseků. „Jsem toho názoru, že bychom v obou ulicích měli zachovat kostky. Měli bychom dbát na historii a tradici. Navíc asfalt se v krátkém čase poškodí a jeho oprava je drahá. Pokud zde povolíme nižší rychlost, dvacet či třicet kilometrů za hodinu, tak průjezd po kostkách nebude tolik hlučný jako nyní," argumentovala Štěrbová.

Starosta Kučera připomněl opravenou Žižkovu ulici, kde silnici vyasfaltovali a parkovací stání a chodníky nechali v kostce, popřípadě v mozaice. Stejným způsobem bude letos opravena i Rašínova ulice. „Ctíme, aby historické části města byly v kostce, například Zichpil nebo náměstí, ale v dalších místech, kde je vysoký provoz a kde bydlí lidé, je vzhledem k hluku komfortnější asfalt," řekl starosta.

Bezpečnost především

Projektant Pavel Domkář doplnil, že hlavním cílem rekonstrukce zmíněné křižovatky je zvýšení bezpečnosti chodců a zamezení neorganizovanému parkování aut, přičemž v úvahu bral velkou intenzitu autobusové dopravy a vysokou hladinu hluku. „Přechody pro chodce budou bezbariérové a osvětlené. V polovině postavíme ostrůvek, aby přecházení bylo dvoufázové. Přechod mezi střediskem a supermarketem přesuneme blíže k supermarketu. Na místech, která jsou nejblíže silnici, ještě navrhuji pro vyšší bezpečnost pěších zábradlí," nastínil Domkář.

Namyslo zmínil, že pokud 
v brzké době dopracují projekt na opravu křižovatky, mohlo by se s pracemi začít příští rok.