Například v Humpolci obnovili veřejné besedy, na nichž představitelé města představují důležitější investiční plány, a zájemci jim následně mohou pokládat dotazy.

„Tyto prezentace jsme organizovali již dříve, ale moc jich nebylo. Nyní v nich chceme pokračovat a plánujeme je minimálně dvakrát do roka – po schválení rozpočtu města a  na podzim, kdy se diskutuje o novém rozpočtu na další rok," uvedl starosta Humpolce Jiří Kučera.
Ten dále zmínil, že radnice přijala nového pracovníka, který má za úkol seznamovat zájemce s plánovanými akcemi města. „Snažíme se být více transparentní," podotkl Kučera s tím, že podněty od posluchačů mají pro zastupitele váhu.

Starosta: Podněty od lidí nás inspirují

„Samozřejmě, o pádných připomínkách od občanů diskutujeme a analyzujeme je. Pravidlem je, že více slyšet jsou ti nespokojení, ale rozhodně jejich podněty nezametáme pod stůl. Dříve jsme například k důležitým akcím dělali ankety, v nichž lidé mohli projevit svůj názor. Jejich podněty jsme pak na radnici probírali," tvrdí starosta Jiří Kučera.

Letos se první veřejná prezentace v Humpolci konala 4. února, a to na téma prodeje stávajícího autobusového nádraží a vybudování nového terminálu. Další, na níž se bude hovořit o stavebních úpravách ulic Husova, Školní a Havlíčkova náměstí, se uskuteční 2. března v klubu humpoleckého kina.

Naopak v Pacově se mohou tamní obyvatelé účastnit pouze klasických zastupitelstev, na která mohou přijít ti, kteří mají v obci trvalé bydliště a nebo zde vlastní nějakou nemovitost. „Veřejná zastupitelstva pořádáme desetkrát do roka. Naposledy jsme schůzi uskutečnili minulý pátek, kdy jsme řešili rozpočet města," řekl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Na zastupitelstvu, kde projednávají standardní body, jako například majetkové záležitosti, schvalování rozpočtu a další, běžně prezentují projekty města či stav realizace rozpracovaných projektů.

„Dále diskutujeme na konkrétní téma. Například při stavbě dětských hřišť v konkrétní lokalitě nebo třeba také regenerace sídlišť, kam zveme zástupce bytových domů či maminky dětí," řekl starosta Vlček.

Taktéž je při realizaci jiných projektů dán velký prostor budoucím uživatelům. „Aktuálně takto realizujeme modernizaci zázemí na sportovištích, kde budoucí stav takzvaně „projektují" budoucí uživatelé a město daný proces přípravy projektu dozoruje a financuje," uvedl Lukáš Vlček.

Podle něj město také realizuje prezentaci plánovaných projektů ve veřejných prostorách, a tedy, že celkové výkresy projektů jsou vystaveny v veřejných prostorách města. A to na městském úřadě a na zámku. Zájemci si tedy výkresy projektů mohou kdykoliv dojít prohlédnout.

Aneta Slavíková, Denisa Šimanová