Již v září by se k síti měla připojit velká část příspěvkových organizací města a další veřejné instituce. Novou službu bude moci využít i veřejnost.

„Humpolec už v minulosti testoval zájem o tuto službu a oslovil i potencionální zájemce z veřejného sektoru. Partnerská firma nyní kontaktuje obyvatele a firmy ve městě s nabídkou komerčních služeb," řekl tajemník Městského úřadu Humpolec Jiří Fiala.

U začátku projektu stál už bývalý místostarosta Humpolce Roman Brzoň. „Důvodem byla potřeba systematického moderního řešení datové infrastruktury zejména pro Humpolec a jím zřizované organizace, ale také zkvalitnění a zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a firmy působící ve městě," zdůvodnil Fiala.

Rychle, bezpečně

„Zásadním parametrem je přenosová kapacita optických vláken, umožňující přenos dat obrovskou rychlostí na neomezené vzdálenosti v rámci regionu. Hranice jsou prakticky dané pouze aktivními prvky, které mohou být postupně vyměněny za varianty s vyšší propustností," popsal Libor Pavlas, jednatel firmy Metropolitní síť Humpolec, která služby nového projektu nabízí lidem a firmám.

Rychlosti se tak podle Pavlase mohou pohybovat ve stovkách megabitů až po desítky gigabitů za sekundu. To představuje násobky současně dostupných technologií ve městě," upřesnil Pavlas.

Dalšími výhodami jsou podle něj bezpečnost a vysoká stabilita. „Jediné riziko představuje přerušení kabeláže, ale to je vzhledem k lokalizaci málo pravděpodobné," doplnil Pavlas s tím, že z hlediska investice je zajímavá také životnost sítě, kterou počítají na desítky let.

„Rádi bychom síť využili též pro zlepšení informovanosti obyvatel formou možnosti sledování živých přenosů z různých akcí pořádaných v našem městě. Cílem je také napojení humpolecké sítě na síť krajskou v rámci projektu Rowanet," podotkl tajemník. Realizace televizního vysílání a přenosů z veřejných akcí bude tématem následujících let.

Připojení domácností a firem řeší již zmíněný partnerský subjekt města Humpolec zvolený zastupiteli – Metropolitní síť Humpolec, s.r.o.. Ta aktuálně oslovuje veřejnost a firmy s nabídkou komerčních služeb.

„Pro maximální transparentnost celé metropolitní sítě byla dle požadavku založena jako nová společnost po odsouhlasené koncepci společné výstavby. Cílem bylo, aby realizátor neměl žádné obchodní ani jiné vztahy v dalších oblastech ICT problematiky a nedostával se tak do konfliktní pozice," objasnil Fiala.

Libor Pavlas uvedl, že po jednání firmy s Městským úřadem Humpolec bylo dohodnuto, že společnost veřejnosti a organizacím nabídne nejnižší tarif za 250 korun za linku 150 megabitů za sekundu.

Město Humpolec do realizace projektu v průběhu sedmi let investovalo více než pět milionů korun. Na letošní rok je naplánována investice v hodnotě jeden a půl milionu na oživení některých tras optickým vláknem, nákup aktivních prvků, vypracování potřebných dokumentací a podobně.

„Můžu všechny ujistit, že se nejedná o částku na platbu pro společnost Metropolitní síť Humpolec za správu metropolitní sítě, jak už také ve městě zaznělo," zdůraznil tajemník.

K výstavbě sítě využijí revitalizace

Při realizaci projektu je snahou vytvořit jen minimální omezení pro obyvatele města. „Pro výstavbu metropolitní sítě jsou často využívány probíhající práce na revitalizacích částí města. Proto se domnívám, že důsledky výstavby nad rámec již zrealizovaného budou skutečně minimální. Spoluobčanům ale patří poděkování za jejich shovívavost a toleranci," řekl Fiala.

Aneta Slavíková

Metropolitní síť Pelhřimov

Už od roku 2006 funguje v okresním městě poměrně rozsáhlá Metropolitní síť Pelhřimov, kterou využívá veřejná správa, nikoliv veřejnost. Jedná se o páteřní komunikační infrastrukturu, k níž jsou kromě městského úřadu připojeny objekty pod správou města, dále jím zřizované organizace a správní a veřejnosprávní úřady. Metropolitní síť Pelhřimov je propojena s krajskou sítí Rowanet.