Kulaté výročí svého založení si Muzeum Dr. Aleše Hrdličky připomene na den přesně – zítra – slavnostním zahájením výstavy. Narozeninová expozice návštěvníkům přiblíží jak historii muzea, tak i jeho současnost. „Přítomní zjistí nejen to, kdy muzeum v Humpolci vzniklo a kdo stál u jeho zrodu, ale i to, jak jeho osud pokračoval a v kterých domech sídlilo. Dozví se, jak se rodily a jak s v průběhu let měnily jednotlivé expozice," nastínila vedoucí humpoleckého muzea Dagmar Kluchová.

Součástí výstavy budou texty, fotografie i sbírkové předměty. Zájemci se seznámí s muzejními činnostmi, které jsou mnohdy očím návštěvníků skryté. „Uvidí tak třeba starou i novou podobu restaurovaných předmětů," nalákala Kluchová.

Slavnostní zahájení výs-tavy k muzejnímu jubileu připadá na zítřejší 15. hodinu ve výstavním sále na Horním náměstí. Při té příležitosti vystoupí pěvecký sbor TUCET 
s lidovými písněmi z Humpolecka. Na hosty čeká prohlídka všech expozic, při které muzeum doslova ožije. V den zahájení výstavy bude vstup zdarma.

Úryvek z narozeninové výstavy

„V roce 1894 byla v Humpolci uspořádána Okresní hospodářská a průmyslová výstava, která byla spojena s otevřením lokální dráhy Němec-
ký Brod – Humpolec. Její součástí byla i výstava národopisná jako sběratelská výstava pro plánovanou Národopisnou výstavu českoslovanskou
v Praze pro rok 1895. Již za jejího trvání se ozývaly hlasy pro založení městského muzea, kde by byly doklady o životě našich předků zachovány. O možnostech jeho zřízení se informoval Josef Kopáč v čáslavském muzeu. V květnu 1895 byly předloženy stanovy, které byly v červnu schváleny a 28. července 1895 se konala ustavující schůze v hostinci U Černé-ho Orla (dnes hotel Kotyza). Předsedou Musejní společnosti pro okres humpolecký byl jmenován lékárník Richard Walleský, jednatelem učitel Josef Kopáč, pokladníkem učitel Vincenc Kameš. Základ sbírek tvořily předměty vystavené na národopisné výstavě, z nichž velkou část jejich majitelé musejní společnosti věnovali. Pro jejich uložení zastupitelstvo bezplatně zapůjčilo jednu místnost v tehdejší radnici (dnes knihovna)."