Vedení města Humpolce oslovilo o letních prázdninách ředitelku Medou Zuzanu Žaludkovou se zájmem dozvědět se, jak služba funguje a jaké jsou její plány do budoucna.

Z jednání ovšem vyšlo najevo, že představitelé centra denních služeb nezažádali podle podmínek platné smlouvy ředitelku humpoleckého SVČ Miroslavu Lisou o uplatnění roční opce v rámci nájmu. To prakticky znamená, že Medou skončí pronájem v současných prostorách s letošním rokem.

Jak uvedla místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová, vedení města se dozvědělo, že Medou do termínu nezažádalo o prodloužení nájemní smlouvy a zároveň nemá náhradní prostory. „Svolali jsme první schůzku s paní ředitelkou centra, kde nás tato informace nemile zaskočila. Medou je zapsaný spolek, tedy nestátní nezisková organizace, a poskytuje registrovanou sociální službu pro lidi s hendikepem, která má ve městě své místo. Z vlastní iniciativy jsme paní ředitelce doporučili, aby písemně oslovila Radu města s popisem nastalé situace. Zároveň jsme se shodli, že naším prvořadým společným cílem je, aby klienti Medou nezůstali bez potřebné pomoci,“ nastínila Alena Kukrechtová.

Humpolečtí radní na svém posledním jednání souhlasili s tím, že případné pronájmy prostor v budově SVČ jsou v kompetenci tamní ředitelky Miroslavy Lisé. „Vzhledem k tomu, že podle smlouvy mezi SVČ a Medou šlo o dočasný pronájem na tři roky, SVČ nepočítalo s tím, že by pronájem trval déle. Zvlášť po tom, kdy paní ředitelka SVČ v minulém roce písemně upozorňovala paní ředitelku Medou o tom, že smlouva o pronájmu centru končí k 30. červnu 2019. Její upozornění zůstalo bez odezvy,“ vysvětlil humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Otázkou pronájmu prostor ve SVČ pro Medou se zabývala ještě bývalá Rada města Humpolce v minulém roce, kdy se diskutovala varianta, že by SVČ pronajímalo Medou prostory na dobu neurčitou. „Jak vyplývá z usnesení zmíněného zasedání, radní se na tom neshodli. Jde především o to, že SVČ a Medou jsou z charakteru dvě rozdílné organizace a jejich dlouhodobé soužití není vhodné ani pro jednu stranu. SVČ je školské zařízení a jako takové podléhá poměrně přísným pravidlům a režimu. Medou jako zapsaný spolek a jako poskytovatel sociální služby má podmínky jiné. Nehledě na fakt, že se obě organizace, podle informací od obou ředitelek, chtějí do budoucna rozrůstat,“ dodala Alena Kukrechtová.