Festival, který uspořádala Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka (MAS) za podpory města Humpolce, představil celkem čtrnáct organizací poskytujících sociální služby pro seniory, lidi s hendikepem, rodiny, děti i další.

V humpoleckém parku se tak sešli Oblastní charita Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina, Centrum U Větrníku, Medou, Včelka Senior Care, Domov blahoslavené Bronislavy, Domov Jeřabina Pelhřimov, Háta, Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, Dům na půl cesty Havlíčkův Brod a Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina.

Ilustrační foto.
V knihovně se stanou ze seniorů studenti univerzity

V parku se návštěvníci dozvěděli vše podstatné i o činnosti Odboru zdravotnictví a sociální péče při Městském úřadu Humpolec. Kraj Vysočina se také věnoval tématu náhradní rodinné péče a dobrovolnictví. V neposlední řadě své aktivity představila také Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka.

Návštěvníci si u každého stánku mohli mimo jiné také užít dílničky, workshopy nebo hry. Vyzkoušeli si i například simulátor schizofrenie, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro seniory a hendikepované nebo testování na infekční choroby v zázemí Centra U Větrníku. Domov blahoslavené Bronislavy zase přichystal hru šoupanou.

V rámci doprovodného programu vystoupili senioři z Astry, zazpívaly děti z hudebního sboru při Základní škole Hradská Křišťálek, zatančily mažoretky Fialky Šlapanov, uskutečnila se módní přehlídka v režii Střediska charitní pomoci (Šatníku) a vystoupily i žáci pěveckého a tanečního oboru ze Základní umělecké školy Gustava Mahlera.

Dobrý anděl. Ilustrační foto.
Dobří andělé dál pomáhají v regionu

Příchozí si mohli užít i prodejní jarmark ručně tvořených výrobků.