Realizaci projektu za původně dohodnutých 16 milionů a 840 tisíc korun provázely komplikace. Ty vyústily v navýšení rozpočtu o práce navíc, takzvané vícepráce, na zhruba sedmnáct a půl  milionu.

„Dohodli jsme totiž poměrně výrazné změny v projektové dokumentaci, jež znatelně sníží provozní náklady a zvýší životnost zázemí haly. Tyto  vícepráce ale byly dražší," vysvětlil místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

Na zasedání humpoleckého zastupitelstva 30. dubna zastupitelé navýšení částky po dlouhé diskusi schválili. Nicméně zde vyšlo najevo, že na firmu Mostní a pozemní stavby z Čepí na Pardubicku, která v konkurenci celkem pěti firem vyhrála výběrové řízení, byl podán návrh na insolvenci. V té době už ale město mělo tenisovou halu převzatou s nedodělky, takže nehrozilo, že by v případě uvalení insolvence exekutor tuto stavbu zapečetil.

Má firma potíže kvůli Humpolci?

Ředitel společnosti Mostní a pozemní stavby Robert Křenek uvedl, že firma v době výběru dodavatele haly žádné finanční problémy neměla.

Dále řekl, že dluh za provedené práce navíc, kvůli kterému prý byl na firmu podán návrh na insolvenci, šplhá k šesti milionům. „Koncový termín jsme dodrželi a postupové termíny klouzaly kvůli předělávání neúplné projektové dokumentace, která vedla ke změně stavby před dokončením," zdůvodnil Křenek.

Projektovou dokumentaci haly nechal na vlastní náklady zpracovat tenisový klub LTC Humpolec, což pro Deník už dříve zmínil předseda tohoto klubu Libor Novák.

Místostarosta Květoslav Namyslo nechtěl Křenkovo tvrzení komentovat s tím, že není jasné, zda se dluhy firmy Mostní a pozemní stavby skutečně vážou na tenisovou halu.

Podle insolvenčního rejst᠆říku byl návrh na insolvenci na tuto firmu podán  začátkem loňského prosince. V samotném návrhu ale humpolecká tenisová hala není zmíněna, a  řeší se zde jiná zakázka Mostních a pozemních staveb.

Místostarosta Namyslo dále reagoval s tím, že situace se snad nakonec vyvinula uspokojivě, jelikož dle dohody by stavba haly měla být v nejbližších dnech dokončena.

„Toto pondělí byla hala definitivně převzata bez vad a nedodělků. Pracuje se jen na přívodu elektrického proudu, neboť díky tepelným čerpadlům musí být měření pro jejich pohon odděleno od měření spotřeby na svícení. Pak teprve dojde k připojení od EONu a dokončí se kolaudace stavby," doplnil Namyslo.

Podle informací od starosty Humpolce Jiřího Kučery nakonec Rada města rozhodla o pronájmu tenisové haly, a to tak, že tenisovou halu bude pronajímat, stejně jako sportovní areál v ulici Okružní, humpoleckým Technickým službám, které budou mít povolený případný podnájem.

„Město má především zájem, aby hala sloužila členům humpoleckého tenisového oddílu, jež byl iniciátorem stavby, ale také mládeži a široké veřejnosti," uzavřel Kučera.

Aneta Slavíková