Na pozemku pod Základní školou Hradská by totiž podle současných informací mělo vzniknout hned 11 parcel pro nové rodinné domy o rozloze mezi 800 a 1 000 metry čtverečními. „Město tu vybuduje obslužnou komunikaci s jednostranným chodníkem, inženýrské sítě, veřejné osvětlení a parkovací místa. Takto připravené stavební parcely by byly prodávány zájemcům o výstavbu rodinného domu. Studie požaduje výstavbu rodinného domu s rovnou střechou s přístavbou garáže eventuálně parkovacího přístřešku," píše se v úvodu k diskusi na zmíněném městském webu. Dále v článku stojí, že se jedná o poměrně atraktivní lokalitu, která je jednou ze vstupních bran do lesoparku pod Orlíkem, a pro-to je pro budoucí domy navržena regulace, která má sladit jejich vzhled s okolním prostředím.

„Regulace je prozatím před-mětem jednání zastupitelstva, které se koná v září. Zájemci se ale dozvědí včas, v jakém rozsahu bude schválena," ujistil zájemce místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo. Podle něj zároveň zpracovatel studie firma OK Plan Architects navrhla, docela logicky vzhledem k okolí, domy s rovnou střechou. Jak ale Namyslo dodává, může se klidně stát, že zastupitelé tento návrh neodsouhlasí.

„Souhlasím s tím, aby toto území bylo regulováno. Plochá střecha určitě, vzhledem k blízkosti základní školy. Nutné je rovněž zachovat uliční čáru," reagoval na zveřejněné informace na zmíněném webu autor podepsaný jako Luboš Zajíček.

Podle něj by však neměly všechny domy v této zajímavé lokalitě vypadat úplně stejně, protože potom by připomínaly spíše řadovky než rezidenční bydlení. „Regulace přece neznamená úplně stejný vzhled všech domů," pokračoval pisatel.

Dodal, že podle něj jsou parcely číslo 1 až 7 (viz obrázek na straně 2) díky svému úzkému tvaru vhodné k umís-tění dvoupodlažních domů, zatímco parcely číslo 8 až 11 jsou vzhledem ke své návaznosti na okolní přírodu vhodné spíše k umístění jednopodlažních domů nerušících pohled na park.

Také o ceně pozemků se bude rozhodovat až v září. Před nedávnem bylo dokončeno výběrové řízení na firmu, která se v této lokalitě postará o výstavbu základní technické vybavenosti (ZTV).

Cenu pozemků tak ovlivní i to, jakou částku město Humpolec zaplatilo za ZTV. Kromě toho se na ceně samozřejmě podepíše zájem veřejnosti. „Buď stanovíme pevnou cenu parcel podle námi vydaných nákladů, anebo se o pozemky bude soutěžit v aukci," vysvětlil Květoslav Namyslo.
Podle informací Deníku by se mohly parcely v lokalitě Podhrad začít prodávat už před koncem roku anebo na jaře toho dalšího. Záleží ale, zda vše půjde podle plánu.

Aneta Slavíková