Rekonstrukci Spolkového domu vítá například Martina Krčilová z místní akční skupiny. „Spolkový dům by měl ve městě zase sloužit kultuře. Humpolci chybí vhodné prostory, kde by bylo možné pořádat plesy a zábavy,“ řekla Deníku.

Budova Spolkového domu kdysi patřila městu a pak měla soukromého majitele. „Budovu jsme koupili od původního vlastníka ve dvou splátkách. Poslední velké opravy se v domě konaly v 90. letech. Rekonstrukce je nutná,“ konstatovala starostka Alena Štěrbová.

Problémem v centru Humpolce je dopravní zátěž
Dost anarchie. Humpolec omezí parkování v centru města

Současně s rekonstrukcí Spolkového domu chystá Humpolec i opravu sousední budovy staré školy. „Shodli jsme se na využití obou budov do budoucna. Podle našich námětů architekt zpracuje zadání pro architektonickou soutěž. Soutěž se uskuteční příští rok,“ vysvětlila starostka. Jak dodala, předběžné odhady investičních výdajů činí sto až dvě stě milionů. Investice se bez dotace neobejde.

Spolkový dům chce město Humpolec využít pro kulturní a společenské akce, plesy a zábavy. Jeho součástí by měl být koncertní sál s odpovídající akustikou.

Dvě historické budovy v Humpolci

Spolkový dům město koupilo loni od majitele za víc než osmadvacet milionů. Ve druhé polovině 20. století sloužil dům i jako kino.

V osmdesátých letech přestal být využíván a začal chátrat.

Koncem osmdesátých let mu dokonce hrozila demolice. Soukromník ho koupil v 90. letech a zrekonstruoval.

Základní škola Husova je majetkem města. Ve škole je odloučené pracoviště základní školy Hálkova. V přízemí je školní jídelna Rodinka.

Že Humpolec společenské zařízení potřebuje, potvrdila naposledy Deníku Šárka Koucká. „Ve městě není kde pořádat plesy. Pro přednášky, besedy a malé kulturní akce máme kino. Ale pořádný sál chybí. Když studenti pořádají maturitní ples, jedou se bavit na vesnici. Spolkový dům je pro pořádání plesů ideální,“ zmínila.

Budovy školy Husova chce město podle starostky využít pro komunitní činnost. „Rozhodně chceme zachovat v přízemí jídelnu, kde se vaří až 700 obědů denně, pro gymnázium, strávníky z města i pro seniory, kterým se obědy vozí domů. Navíc v patře jsou třídy pro děti se specifickými potřebami, i ty po nezbytné modernizaci můžeme do budoucna zachovat,“ vysvětila starostka Štěrbová.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Pokud se vše podaří podle plánu a město získá dotace, první stavební práce na budovách by mohly začít tak nejdřív v roce 2025, spíše až v roce 2026.