Město Humpolec vypsalo architektonickou soutěž na stavbu vzorového bytového domu, který bude stát v lokalitě v Hálkově ulici vedle sídla hasičského sboru. Zájemci z řad projekčních kanceláří se v rámci veřejné zakázky mohli hlásit do 12. června. Představení projektů, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže je v plánu na letošní září. Další rok bude ve znamení plnění formálních náležitostí ke stavebnímu povolení, a pokud vše dobře půjde, samotná stavba by mohla začít v roce 2022.

S myšlenkou přišlo vedení Humpolce, i v návaznosti na vypracovanou koncepci bydlení a koncepci proluk, které město nechalo zpracovat. Cílem je jednak smysluplně zastavět volný pozemek v centru ve vlastnictví města, a jednak nabídnout byty, o které je v Humpolci stále velký zájem.

Záměrem města pak není ani čistě sociální bydlení, ani bydlení s nadstandardními parametry. „Snad už od listopadu 1989 se město zabývalo myšlenkou, jak využít tento pozemek. Padlo mnoho nápadů, mnoho úvah a my jsme se rozhodli, že na parcele necháme postavit vzorový městský bytový dům. A protože je to lokalita v centru, navíc jde o zajímavé a zároveň složité území, zvolili jsme cestu vyhlášení architektonické soutěže,“ nastínil humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner.

Schůzky v době pandemie

Zpracovatelé musí v rámci své práce podat návrh bydlení, který zohlední měnící se klimatické poměry a který řeší také dostatek parkovacích míst v dané lokalitě.

Definitivní zadání a podmínky soutěže vznikaly na přelomu letošního dubna a května, v době nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii. „Scházeli jsme se většinově prostřednictvím videokonference. Oslovili jsme šest renomovaných ateliérů a další se mohli přihlásit prostřednictvím vypsané veřejné zakázky. Registrace se uzavřely 12. června, přičemž ustanovená porota prověří portfolia všech uchazečů a nakonec jich celkem maximálně dvanáct vybere do dalšího kola,“ prozradil Vlastimil Brukner, který je zároveň takzvaným závislým členem zmíněné poroty.

Město Humpolec v minulosti reagovalo na vysokou poptávku po možnostech bydlení ze strany veřejnosti zejména snahou nabízet připravené parcely pro stavbu rodinných domů. Ty vznikaly hlavně v okrajovějších částech města, například v Blanické ulici, v lokalitě Podhrad nebo v ulici Vilová.

V rámci zpracovaných vizí a koncepcí města, které z různých úhlů pohledu prověřovaly současný stav a možnosti budoucího rozvoje Humpolce, vyšel mimo jiné podnět zaměřit se také na využití takzvaných proluk, tedy volných parcel, v centrální části města. „Lokalita v Hálkově ulici je územním plánem města definována jako plocha pro bydlení a vzhledem k tomu, že je především o nájemní byty ve městě velká poptávka, vydali jsme se v tomto případě cestou plánování bytového domu. Od architektonické soutěže si slibujeme i kvalitní architektonické řešení tak, aby se městský dům stal vzorem pro další v našem městě,“ doplnil místostarosta.

Podobný záměr mají například i v Třebíči. „Teď vzniká projekt na bytový dům v Modřínové ulici. Chceme tam mít startovací byty pro mladé,“ prozradila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.