Vzdělávací centrum pro veřejnou správu České republiky mu v rámci hodnocení finanční kondice měst udělilo „A“. I díky tomu se v Humpolci daří investovat do oprav, staveb a také do dalších projektů přispívajících k růstu životní úrovně.

K ověření finančního zdraví města využívá BI2005 data z veřejně přístupných informačních systémů Ministerstva financí ČR.