Návrh studia Svéráz okouzlil porotu natolik, že se stalo vítězem designérské soutěže, kterou pořádala organizace Czechdesign. Hlavní myšlenka na nový grafický prvek je inspirována geografickou polohou města. „Dvě největší města České republiky jsou ve značce reprezentována tečkami. Bod vlevo nahoře značí Prahu, bod vpravo dole pod nápisem zastupuje Brno. Mezi nimi, v pomyslné diagonále, leží název města Humpolec. Název lze zaměnit pouze za písmeno H, které slouží jako symbol a zkrácená varianta značky,“ vysvětlily Petra Kalousková a Eva Vopelková, které tvoří studio Svéráz.

Humpolec dříve pro svou prezentaci využíval především historický znak a logo, které nebylo rozpracováno ve vizuální styl. Nový grafický prvek bude součástí dopisních papírů, vizitek, faktur, plakátů, letáků, grafiky pro sociální sítě, webových stránek, orientačního systému v budovách i na ulicích, Radničních listů i měsíčníku Zálesí. „Osobně oceňuji genialitu jednoduchosti nápadu s lokací, jeho důstojnost, ale na druhé straně zajímavé vytvoření prostoru pro žádoucí hravost,“ vyjádřila se místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová.