Odesílatelem je firma Hranipex v zastoupení Zdeňka Rýznera staršího i mladšího, kteří jsou ochotni penězi přispět na odkoupení pozemku současného autobusového nádraží.

To je v majetku firmy ICOM Transport, jež ho chce prodat developerovi na stavbu obchodního domu. Nový terminál by pak měl stát v areálu ICOMu.

S tím se ovšem oba pánové nechtějí smířit, a proto se rozhodli, že městu finančně vypomohou. Jako podmínku daru si kladou, aby město neměnilo současný územní plán, kde je plocha nynějšího nádraží určena pro dopravu, 
a aby neprodávalo parkoviště přilehlé k nádraží, které vlastní Humpolec. Nabídku projedná zastupitelstvo.