Tamní Hříbek a zámecký park totiž v sobotu ožijí poezií na hraně slov a tónů, kdy tam bude slavnostně otevřena nová expozice s názvem Antonín Sova, básník lásky 
a života.

Autor zajímavé expozice Jakub Raš neusiloval probrat tohoto významného básníka od A do Z, ale v duchu básnické zkratky se soustředil na určité fáze Sovova života a jejich ohlas v jeho tvorbě.

Přízemí expozice přibližuje návštěvníkům Sovovo dětství a mládí, které prožíval v Lukavci a na gymnáziích v Pel-hřimově a Písku. Celé první patro je pak věnováno příběhu básníkovy lásky k Marii Kovaříkové, 
s níž se Antonín Sova v roce 1900 oženil. Na pozadí reálných skutečností a jejich ohlasu v básníkově díle vystupuje věčná krása i bolest lásky.

„Expozice je unikátní velkým množstvím archivního fotografického materiálu, ať už je to například fotografie Sovo-
va vysvědčení, titulní list jeho maturitní práce nebo třeba třídní fotografie primy pelhřimovského gymnázia. Společenskou i uměleckou atmosféru přelomu století navozují zase reprodukce dobových obrazů od Jana Preislera, Antonína Slavíčka či Antonína Hudeč-ka a také napodobenina secesních šatů Sovovy ženy Marie," sdělil pro deník Jakub Raš.

Příprava expozice trvala přibližně 14 měsíců a zahrnovala celou řadu různorodých aktivit a činností. „Nešlo jen o to, vymyslet koncept, napsat texty, vybrat ukázky ze Sovova díla a podobně, ale také pro tu svou vysněnou představu sehnat materiál. To je často detektivní práce, a když už se objeví krásná fotka v dostatečném rozlišení, tak následuje jednání s institucemi a majiteli práv. Dále je tu architektonický návrh, tvorba výstavního fundusu, příprava grafiky či doprovodných předmětů. Zkrátka není to malý projekt, třebaže samotná expozice je spíše intimního rázu," zdůraznil Jakub Raš s tím, že otevření expozice je završením práce několika lidí, kteří chtěli položit důraz zejména na základní lidské konstanty, jako je láska, krajina a čas dětství.

Otevřít chtěli už v loňském roce

Básník Antonín Sova patří mezi významné básníky a pro-zaiky, a proto chtěli Lukavečtí novou expozici připravit důstojně a zajímavě.
Původní plán počítal s otevřením v loňském roce, kdy si připomínali 150. výročí od jeho narození a kdy chtěli volně navázat na akce pořádané Městským muzeem Pacov.

„To jsme však po zralé úvaze odložili a věnovali přípravě dostatek času tak, aby co nejvíce odpovídala našim představám. Zejména shánění nových dobových materiálů si vyžádalo mnoho času a úsilí. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci autora expozice Jakuba Raše. A to se, myslím, podařilo. Věřím, že to ocení i návštěvníci, kteří se přijdou nebo přijedou podívat," přiblížil starosta Lukavce František Pinkas.
Otevírací doba expozice 
v Hříbku je sezonní, od dubna do října, každé úterý od 14.30 do 16 hodin. Mimo tuto dobu si lze telefonicky domluvit prohlídku v jiném časovém intervalu. O prázdninách bude možná zřízen víkendový provoz.

Vše je ale zatím v jednání. Plné vstupné je stanoveno na 40 korun, snížené na 20 korun, rodinné na 80 korun a děti do tří let mají vstup zdarma. Klasicistní šestiboký dvouposchoďový pavilon Hříbek byl postaven někdy na konci 18. století v zámeckém parku
a využívalo jej panstvo jako zahradní altán.

V roce 1866 v něm na čas bydlela Sovova rodina, která se do Lukavce přestěhovala 
z nedalekého Pacova. Byly ale také doby, kdy pavilon sloužil jako hospodářská budova. Památník věnovaný básníkovu dílu a životu se z Hříbku stal až v roce 1958, kdy si kulturní veřejnost připomínala 30 let od Sovova úmrtí.

„Od té doby tu bylo několik Sovových expozic, často přístupných jen při zvláštních příležitostech a na vyžádání. Bohužel se z těchto dob nezachoval skoro žádný fotografický materiál, takže nevíme, jak expozice vypadaly. Na začátku 90. let 20. století koupilo pak celý zámecký park Dřevozpracující družstvo Lukavec, které dalo areál do pořádku. Renovace se dočkal i tehdy zanedbaný Hříbek. Přecházející expozici připravilo v roce 2005 Muzeum Antonína Sovy v Pacově. Ostatně pacovské muzeum se také podílelo i na vzniku nové, v sobotu otevírané expozice „Antonín Sova, básník lásky a života"," uzavřel starosta.

Slavnostní otevření expozice začne v sobotu ve 14 hodin.