Podrobnosti k hrdinům druhé světové války přiblížil místostarosta Karel Kratochvíl. „V letošním roce uplyne osmdesát let od chvíle, kdy položili životy v bojích ve Francii. Za své hrdinské činy si zaslouží náš vděk a vzpomínku. Platíme tím i jistý historický dluh. Vojákům, padlým na západní frontě, se v minulosti tolik pozornosti nevěnovalo. Rádi bychom to napravili,“ vysvětlil.

Pelhřimovská radnice spolupracuje s městem Dunkerque. „Radnici jsme oslovili s požadavkem o stébla uschlé trávy z plání, na kterých Ota Fried padl. Byl to nápad Aleny Matějka, výtvarnice, která zhotovuje pamětní desku,“ popsal místostarosta. Chystaná pamětní deska bude vytvořena ze skleněných bloků, mezi nimiž budou právě stébla trávy vložena.

Důstojník Ivan Matoušek osvobozoval Paříž, zemřel při bojích v jedné z továren v Alsasku. „Ohledně Ivana Matouška nás oslovil francouzský spolek, který se věnuje péči o válečné hroby s tím, že by rád u nás uspořádal pietní akt. Rádi bychom obě akce spojili v jednu,“ nastínil Kratochvíl.

Odpověď radnice v Dunkerque na žádost vedení města Pelhřimova o spolupráci na pietním aktu Otu Friedovi:

Vážený pane místostarosto,

v nedávném e-mailu jste mě laskavě informoval o odhalení pamětní desky na památku Vašeho rodáka, vojína Oty Frieda z 1. československé motorizované brigády, který padl 5. listopadu 1944 při útoku na německé pozice v Dunkerque, za což bych Vám chtěl poděkovat.

Při této příležitosti bychom rádi na Vaši adresu zaslali z našeho města stébla suché trávy, která budou umístěna na tuto pamětní desku jako připomínka Dunkerque.

Jménem všech obyvatel Dunkerque, kteří budou navždy vděčni 1. československé brigádě pod velením brigádního generála Aloise Lišky, jsem rád, že vám mohu předat tento pamětní symbol na památku oběti vojína Oty Frieda a všech československých, spojeneckých a francouzských vojáků, kteří položili své životy za osvobození našeho města 9. května 1945 a zajistili zachování naší svobody v dnešní době.

Přeji Vám mnoho úspěchů při pietním aktu, který plánujete na 5. listopadu v Pelhřimově. Přijměte, pane místostarosto, ujištění o mé hluboké úctě.

Jean Bodart, starosta