Muzeum Vysočiny Pelhřimov, které má hrad Kámen ve správě, uzavřelo ve spolupráci se zřizovatelem, jímž je Kraj Vysočina, výběrové řízení na realizační projekt nových expozic. Před podpisem je smlouva s projektantem, který zakázku získal.

Podle současných odhadů by měl být zmíněný projekt hotový do konce prvního pololetí letošního roku, pak se rozhodne o dalším postupu prací. „Jako nejpravděpodobnější se v tuto chvíli jeví varianta, že bychom hrad Kámen na celou turistickou sezonu 2020 uzavřeli a projekt modernizace expozic nechali realizovat v tomto režimu,“ naznačil ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.

Správa hradu Kámen současně chystá výstavbu nového návštěvnického centra, diskomfort pro návštěvníky by byl v případě prací na několika místech areálu za provozu příliš vysoký. Přímo na hradě se teď v pátek 15. března uskuteční první schůzka zástupců zřizovatele s projektantem a se zástupci Národního technického muzea, která by mohla napovědět, jak to bude s tímto památkovým objektem v nejbližších měsících vypadat.

Projekt nových expozic má vycházet z architektonické studie nových expozic, kterou nechala správa hradu zpracovat už v loňském roce. „Cílem je úplná modernizace expozic, zvýšení jejich interaktivity. Těžištěm zůstane expozice historických motocyklů, ale nezůstane pouze u této expozice,“ zmínil Ondřej Hájek.

V plánu správce hradu je rozšířit expozici historických motocyklů do celého východního a severního křídla v prvním patře hradu. Jednotlivé místnosti mají poskytnout moderní zázemí prototypům, raritám, zachráněné kráse nebo sportovním motocyklům. „Přestože počítáme s rozšířením expozice historických motocyklů, z hlediska počtu možná exponátů ubude. Podstatou ale je přiblížit domácí motocyklovou produkci v různých obdobích,“ doplnil informace ředitel instituce, která hrad Kámen spravuje. „Chceme, aby expozice měla variabilitu, naším cílem je právě tuto variabilitu posilovat,“ dodal Ondřej Hájek.

Přestože v posledních letech investoval do nákupu exponátů prostředky Kraj Vysočina, díky čemuž je rozjednán nákup už šestého exponátu právě tímto způsobem, vlastníkem většiny historických motocyklů, jichž je na hradě Kámen na čtyřicet, je Národní technické muzeum.

Partnerství hradu s muzeem trvá prakticky už od sedmdesátých letech dvacátého století, kdy zde byla první expozice historických motocyklů vytvořena a v roce 1974 poprvé zpřístupněna veřejnosti. „Hrad Kámen byl v roce 1953 znárodněn a do roku 1974 nebyl veřejnosti přístupný. Od roku 1974 zde byla pouze expozice motocyklů, teprve v devadesátých letech se zde začaly vytvářet expozice o historii hradu,“ připomněl Ondřej Hájek.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov převzalo hrad Kámen v roce 2011. Vzápětí v jeho vedení usoudili, že právě díky unikátní expozici historických motocyklů se odlišuje od jiných památkových turistických objektů, a to nejen v okolí.

Náklady na projekt modernizace expozic hradu Kámen mají být ve výši zhruba jednoho milionu korun. Náklady na samotnou realizaci záměru jsou předběžně odhadovány na 30 milionů korun.

Pokud půjde modernizace expozic podle plánu, „nový“ hrad Kámen by se otevřel veřejnosti s nástupem turistické sezony 2021. V tu dobu bude turisty vítat i nová a výrazně klidnější obec Kámen, neboť v roce 2020 bude dokončen obchvat obce, který odvede mimo Kámen tranzitní a kamionovou dopravu.

V roce 2022 by pak mohl přibýt návštěvníkům hradu Kámen úplně nový prohlídkový okruh, který zavede turisty do kaple, jejíž rekonstrukce se rovněž připravuje. Kapli převzalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov v minulém roce.

Letos po dvou letech prací skončí modernizace expozic na hradě Roštejn na Jihlavsku, který spravuje Muzeum Vysočiny Jihlava a vlastní rovněž Kraj Vysočina. Tam šli jinou cestou, práce naplánovali na dva roky a hrad nechali po obě sezony alespoň částečně veřejnosti přístupný. „Po dobu prací jsme vždy část hradu, kde se odehrávaly stavební práce, uzavřeli, část nechali přístupnou návštěvníkům,“ řekla kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková.

Podle ní takovéto řešení umožnily dispozice objektu, přesto hodnotí dvouleté období rekonstrukce a modernizace Roštejna jako náročné. „Museli jsme omezit některé doprovodné akce, s dobou prací byly spojené vyšší nároky na zajištění bezpečnosti v areálu,“ připomněla kastelánka z Roštejna.

Výsledkem prací mimo jiné je, že byly prohlídkové okruhy nejen modernizovány, ale rozšířeny do dvou dosud návštěvníkům nepřístupných místností.

Modernizace Roštejna přijde na zhruba sedmdesát milionů korun, kraji se na ni podařilo získat významnou dotaci. Ze zmíněných peněz byla financována nejen modernizace expozic, ale také některé stavební práce.

Hrad Roštejn se letos poprvé návštěvníkům otevře v sobotu 27. dubna. „Při této příležitosti pořádáme i letošní první akci, a sice Myslivecké odpoledne na Roštejně,“ doplnila informaci Kateřina Rozinková.

Zbývající dokončovací práce na modernizaci expozic budou pak ještě trvat přibližně dva měsíce. Bez jakéhokoliv omezení bude Roštejn přístupný turistům s nástupem letošních hlavních letních prázdnin.