V nedávné televizní reportáži Davida Vondráčka v pořadu Reportéři ČT se ale objevila překvapivá zpráva. Kvůli sporům mezi majitelem sbírky a pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem (UPM), které zámek už patnáct let spravuje, budou hračky v nejbližší době z Kamenice odvezeny.

„Pan Kyncl zatím odvezl jen nepatrný zlomek svých hraček. Koncem září by ale měly zámek opustit všechny jeho hračky," uvedl správce zámku Luboš Venkrbec.

Spor mezi sběratelem 
a UPM je spletitý. Podle ředitelství UPM ve smlouvě stojí, že manželé Kynclovi zapůjčili muzeu nespecifikovaný soubor hraček, který měl být specifikován zápisem do databáze, a na základě těchto soupisů předán do výpůjčky muzeu. Zápisy pak měli Kynclovi provádět bezplatně.

Jen jako úložiště?

„Pro provádění zápisů UPM poskytlo Kynclovým počítač 
i byt, který však manželé použili jako úložiště pro své věci. Kynclovi do dnešního dne neprovedli jediný zápis, a tedy nebyl oficiálně zapůjčen ani jeden předmět," citovala smlouvu ředitelka UPM Helena Koenigsmarková.

To potvrzují i slova správce kamenického zámku. „Pan Kyncl dostal zdarma k dispozici služební byt s depozitářem. Nemusel platit ani nájem v prostorách, kde své hračky vystavoval. A mám dojem, že zpočátku mu bylo propláceno i cestovné," řekl Venkrbec.

Z dalších informací, které UPM Deníku poskytlo, vyplývá, že do prostor muzea byla umístěna část sbírky, ovšem bez oficiálního předání.
„Lze tedy k dnešnímu dni konstatovat, že UPM nemá zapůjčený žádný předmět ze sbírek manželů Kynclových," dodala Koenigsmarková.
Manželé Kynclovi se dále ve smlouvě měli zavázat, že ve svých závětech zapůjčenou sbírku odkáží UPM. „Závěť jsme viděli až v pořadu České televize, podle ní manželé našemu muzeu odkazují ideální polovinu zapůjčených předmětů – tedy neodkazují nic, protože UPM nemá oficiálně nic zapůjčeno," osvětlila Koenigsmarková.

Sběratele Františka Kyncla i jeho manželku Lýdii jsme kontaktovali, ale odmítli se pro Deník k tématu vyjádřit. „Zásadním problémem bylo nedodržení smluvních podmínek ze strany manželů Kynclových, dále opakované snahy o zasahování do chodu provozu zámku a opakovaný nátlak pana Kyncla na  UPM, aby zaměstnalo jeho manželku, byť to smlouva vylučovala," shrnula ředitelka UPM.

O vysokých nárocích sběratele hovoří i správce kamenického zámku. „Některé požadavky pana Kyncla byly neřešitelné. Chtěl třeba stavební úpravy v památkově chráněné budově," dodal Venkrbec.

Podobný pohled zaujímá i starosta města Ivan Pfaur. „S panem Kynclem byly od počátku problémy. Už při předávání sbírky měl obrovské požadavky a pořád měnil už vyřešená rozhodnutí. Nechtěl se zaštiťovat Kamenicí. Nakonec město muselo z projektu úplně odstoupit," řekl starosta.
Odliv hraček by naštěstí na zámek i město neměl mít zásadní dopad. „Spoléháme na to, že muzeum má další sbírky, které u nás vystaví. Momentálně tu máme část výstavy angličáků. Až oběhne další města, mohla by tu zůstat," přemítal starosta. Podle Venkrbce by zase zámek mohl hostit výstavu historických hodin či historického nábytku.

Kauzu zaznamenali i obyvatelé města a turisté z dalekého okolí. „Volali mi pravidelní návštěvníci i chalupáři, že je veliká škoda, že o takovou krásnou sbírku přijdeme. Dokonce chtěli, aby ji město koupilo, jenže to není tak jednoduché," uzavřel Pfaur.

Karolína Hovorková