Na stole voněly chleby i nejrůznější druhy pečiva, a to poprvé nejen z důvodu, že hotelová škola na svém informačním stánku nějakou tu dobrotu nabízela i v minulých letech.

Včera na prezentaci středních škol v Pelhřimově měli deváťáci i jejich rodiče první oficiální příležitost pod pokličku novému oboru, jímž obor Pekař pro školu je, trochu nahlédnout.

K informačnímu stánku hotelové školy přišla s rodiči také Lucie Prchalová z Červené Řečice. „Zajímá mě obor s maturitou Hotelnictví," zdůvodnila zájem o informace školačka.

Pekařkou zatím být nechce. Kdo ví, jak ale svoje priority během nadcházejících měsíců ještě bude korigovat a zpřesňovat.
Obor pekař je sice v Pelhřimově nový, přitom jde o tradiční a stále perspektivní řemeslo. Pelhřimovská moderní pekárna Adélka, která se na přípravě budoucích pekařů bude podílet, už teď může budoucím šikovným pekařům připravovat slušné pracovní smlouvy. „V oboru nastává generační výměna, zkušení pekaři začínají odcházet do důchodu, schopní mladí lidé u nás uplatnění určitě budou mít," poznamenal personalista z Adélky Jan Heřmánek.

Už od příštího roku je pekárna, která díky využívaným technologiím patří mezi nejmodernější v zemi, připravena podílet se systematicky na přípravě budoucích pekařů zajištěním praktické výuky. „Díky tomu bude jejich případné přijetí do firmy bezproblémové. Na druhé straně budou budoucí pelhřimovští pekaři připraveni pro práci kdekoliv jinde," připomněl Heřmánek.

Hotelová škola by chtěla nový obor obsadit šesti až deseti vhodnými zájemci. Jaká bude poptávka, ale nedokáže vedení školy přesně odhadnout. „Jakmile Kraj Vysočina v říjnu obor pekař schválil, neboť tento schvalovací proces se týká všech středních škol, nejen těch, které kraj přímo zřizuje, začali jsme s nabídkou oboru Pekař oslovovat základní školy v regionu, a to i za hranicemi okresu Pelhřimov. Obor chceme otevřít, i kdybychom měli třeba jen dva nebo tři učně. Na druhé straně v tuto chvíli nebudeme počet míst v tomto oboru rozšiřovat," přiblížil některé z parametrů nového oboru zástupce ředitele hotelové školy Ondřej Carva.

Hotelová škola má v současnosti dva tříleté učební obory. Deset až dvacet žáků v ročníku se připravuje na profesi Kuchař-číšník, kolem desítky děvčat se každým rokem učí na cukrářku.

Škola má rovněž čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání.

Právě zkušenosti s přípravou zmíněných cukrářek, zejména s jejich praktickou výukou, chce škola ve spolupráci s pekárnou Adélka uplatnit i při přípravě budoucích pekařů. „Pokud se nově u nás ve firmě budou od příštího roku budoucí pekaři připravovat, tak si to nepochybně vyžádá určitý zásah do organizace výroby, ale díky zkušenostem s cukrářkami si už umíme představit, jak by to mohlo vypadat," snažil se rozptýlit možné nejasnosti personalista z Adélky Heřmánek.

Studium oboru Pekař nemusí být sázkou na jistotu nejen po jeho absolvování na pelhřimovské hotelové škole, která se stane možná jedinou na Vysočině, kde bude možné tuto kvalifikaci získat. Ambiciózní žáci si mohou pomoci k nějaké koruně už během přípravy, kdy budou střídat týdny ve škole a v opravdovém pekárenském provoze. „Ke studiu oboru chce firma nové žáky přitáhnout i formou motivačního stipendia vypláceného těmto žákům. K tomu chce naše škola přispět i prospěchovým stipendiem, které již vyplácí nejúspěšnějším stávajícím žákům a studentům školy," doplnil informace ředitel hotelové školy Libor Capák.