Vedení Kaliště v současné době začíná zpracovávat nový program rozvoje obce. Díky dotazníku si chce vyjasnit priority rozvoje i z pohledu tamních obyvatel. „Bude to ku prospěchu věci. Občané se mohou vyjádřit k tomu, co tady chceme dělat,“ shrnul výhody dotazníku starosta obce Kaliště Pavel Kutiš.

Program rozvoje obce je pro zastupitelstvo důležitý k lepšímu využití finančních prostředků obce i získávání dotací k dalším investicím. „Dotazník není nijak konkrétně zaměřený, je spíše všeobecný,“ přiblížil starosta. „Sami občané se mohou vyjádřit k hlavním investicím,“ doplnil.

Moderní forma komunikace mezi zastupitelstvem a obyvateli, není pro kališťské žádnou novinkou. „Podobný dotazník jsme u nás již v minulosti měli,“ prozradil Kutiš s tím, že obdobně zkoumali názor občanů již před deseti lety.

S výsledkem minulého dotazníku byli v Kalištích spokojeni. „Minule se nám potvrdilo to, co jsme chtěli dělat a budovat,“ zhodnotil minulé výsledky starosta obce.

Minulé dotazování potvrdilo, že místní mají v podstatě stejný pohled na věc jako vedení obce. „Stoprocentní shoda to ale samozřejmě nikdy nebude,“ přemítal starosta Kutiš.

Letos budou mít na projevení svého názoru lidé čas po dobu tří týdnů. „Dotazníky jsou uveřejněné od minulého týdne,“ doplnil starosta.

Odpovědi u dotazníku, který obsahuje celkem jedenáct otázek, zůstanou zcela anonymní. „Dotazník je k dispozici v elektronické podobě na oficiálních internetových stránkách obce, ale i v té papírové,“ prozradil Pavel Kutiš.

Podle jeho slov je zejména pro starší obyvatele papírová forma dotazníků, které již každý z obyvatelů obdržel přímo do svého domu, pohodlnější.

Zájemci si mohou tištěné dotazníky vyzvednout i na tamní poště nebo hostinci. „V současné chvíli se nám scházejí odpovědi a dotazníky se nám začínají vracet. Jsem velmi zvědavý, kolik dotazníků v závěru dostaneme zpět,“ uzavřel Kutiš.