Není divu, že řada provozovatelů končí. Často jde o ty, kdo podnikají v pronajatých prostorech, většinou obecních. To je i případ Rynárce, kde stávající nájemci ocházejí do  konce října.

„Ukončili podnikání na vlastní žádost a chci jim za dosavadní práci poděkovat," říká starosta Pavel Kopecký, podle kterého by se hospoda v obci se šesti sty obyvateli měla uživit. Model chce obec zachovat: i nový nájemce si má platit energie plus nájem obci.

Nedávno skončila i jedna z nejmenších hospod na okrese v Bělé. „Otec už to kvůli zdravotním problémům dělat nemohl a bratr nechtěl," uvedla starostka obce se třiceti obyvateli Hana Valková.

Zabité večery

„Vím i o dalších lidech, kteří s hospodou na vsi chtějí skončit," říká Šárka Dvořáková, která má v nájmu od města Pelhřimova hospodu v místní části  Strměchy.

Podle ní není jednoduché utáhnout podnik a zároveň platit pojištění, energie, otop a dodržovat přísné hygienické podmínky. „Navíc jsou to zabité večery,"  vysvětluje Dvořáková, která kdyby neměla ještě podobnou práci jinde přes den, tak by asi už také skončila. „Ve všední den je provoz ztrátový, můžou to vyrovnat jedině plesy a akce myslivců nebo hasičů," říká.

To, že chod hospody těsně souvisí s aktivitou místních lidí, potvrzuje i bývalý starosta Libkovy Vody Josef Vácha, za nějž se opravilo kulturní zařízení i s hospodou.

„Záměrem bylo vybudovat důstojné zařízení, kde by se lidé mohli scházet. Hostinský pořádá i kulturní i sportovní akce, hodně záleží na spolupráci místních spolků," říká Vácha.

V Roučkovicích na Pacovsku provozují hospodu přímo sami dobrovolní hasiči, kteří ji mají v pronájmu od města Pacov. Objekt se spolu s knihovnou nachází v novém kulturním domě. Lidé v hospodě se scházejí nárazově, pevnou otevírací dobu nemají.

„Domlouváme se vždy po telefonu podle toho, když se nám chce jít na pivo. Mimo to máme otevřeno při akcích jako dětský den, maškarní karneval nebo okrsková hasičská soutěž," přiblížil dobrovolný hasič z Roučkovic Martin Janda.

V Těmicích funguje hospoda v budově kulturního domu. Hostů do ní ale chodí čím dál méně. „Už to není, co to bývalo. Lidí, kteří přijdou večer posedět, ubývá. Přesto se ale snažíme hospodu udržet," sdělila starostka Těmic Hana Tomanová s tím, že hospoda je otevřená vždy večer každý den kromě pondělí.

Schopnost hospody přežít na malé vsi často nezávisí jen na aktivitě okolí a podpoře obce, ale i na dobře zvolené otvírací době,  kvalitě a době vaření a schopnosti hostinského reagovat na to, když se lidé chtějí sejít.

Dalším úskalím jsou vesnické klubovny, které kromě mládeže často stáhnou i dospělé mladé lidi, kteří by se jinak mohli scházet v hospodě, ale nechtějí a radši si pořizují pití i jídlo sami.