Konkrétně se změny týkají bodů, které zakazovaly návštěvníkům stadionu pořizovat zvukové a obrazové záznamy během utkání a hlasitě fandit. Videozáznamy, které se v poslední době na internetu objevují, ale neoslavují změny v provozním řádu. Upozorňují na něco úplně jiného.

Mládež pelhřimovského hokejového klubu Lední medvědi totiž přišla o šatnu se sociálním zařízením. Malí hokejisté se tedy po tréninku nemohli ani vysprchovat, což, soudě podle reakcí, pobouřilo veřejnost.

Situaci vyřešilo pelhřimovské „áčko". „Museli jsme Pumám vyklidit nejlepší mládežnickou kabinu číslo třináct a přestěhovat mládež do kabiny bez sociálního zařízení. Áčko jim tedy vyklidilo kabinu, kde sociální zařízení je," komentoval předseda výkonného výboru HC Lední medvědi Radek Procházka.

Podle předsedy výkonného výboru Ledních medvědů si hráči A týmu svou výstroj buď nosí s sebou domů, nebo ji shromažďují v rohu kabiny, který ale podle Procházky nelze považovat za vhodné místo pro výstroj hokejistů druhé ligy. Tento problém souvisí mimo jiné s novým hokejovým klubem, který v Pelhřimově před několika měsíci vznikl. Jde o HC Pumy. Podle Procházky ale na tréninky Pum chodí asi šest dětí, a kabinu číslo třináct tolik nepotřebují.

To vedení Pum odmítá, podle slov předsedy klubu Petra Čeňka mají Pumy v současné době padesát členů a na tréninky dochází asi deset dětí. „Musíte do toho počítat i holky a děti, které se teprve učí bruslit. Na ty tam mimochodem členové Medvědů při trénincích Pum pokřikují urážky. Další trénink bude asi na zamčeném stadionu. Trénuje jich zatím jen deset, protože zbylých čtyřicet nemůže mimo sezonu sehnat brusle," prohlásil Čeněk.

Vedení Medvědů dále zaráží jednání, s nímž se setkává ze strany města. „Například o tom, že přijdeme toto úterý ráno o kabiny, jsme se dozvěděli až v pondělí večer. Nebyli jsme na to tedy ani řádně připraveni," uvedl předseda výkonného výboru Ledních medvědů.
Procházka uznává, že pelhřimovské technické služby kabiny, o které Medvědi přišli, potřebují. „Hraje se tam podnikovka a okresní hokejová liga, na to potřebují zhruba čtyři kabiny. Mají jich ale ke komerčním účelům dohromady šest," vyjmenoval předseda výkonného výboru Ledních medvědů.

Na druhou stranu ale Procházka nechápe, že zavedený klub přišel o nejlepší kabinu pro mládež a o řadu dalších kabin a zbyly na něj jen horší šatny bez sociálního zařízení.
Další věc, která se vedení Ledních medvědů nezamlouvá, jsou ceny ledu. „Pumy mohou na stadionu trénovat zadarmo. Nám byla o sto šedesát devět tisíc zkrácena dotace a led má zadarmo jen mládež. Pelhřimovští radní ale mezi mládež nepočítají juniory, tedy kategorii od osmnácti do jednadvaceti let. Přitom junioři se ve všech ostatních městech mezi mládež běžně řadí," uvedl Procházka.

A v neposlední řadě je zde záležitost, která drásá nervy zejména hokejovým fanouškům. Tou jsou zápasy pelhřimovského druholigového týmu. Lední medvědi je zřejmě odehrají mimo Pelhřimov. „Některé ze zápasů jsme měli hrát mimo Pelhřimov už podle rozlosování, ale u jednoho jsme změnili pořadatelství sami a přeložili ho jinam. Áčko Ledních medvědů nebude v Pelhřimově hrát až do jednání zastupitelstva na konci září. Pak se teprve rozhodne, jak to s ledem a kabinami skutečně bude," uzavřel předseda výkonného výboru Ledních medvědů.

Proti těmto změnám už se ozval i autor petice proti původním změnám v provozním a návštěvním řádu zimního stadionu, který zavedly technické služby jako nový provozovatel. Autorem petice je předseda Hokejového fanclubu HC Lední medvědi Pavel Rafaj. Ten se ve svém otevřeném dopise obrátil na zastupitele města a snaží se je přimět, aby hokej v Pelhřimově zachovali a pokusili se vytvořit zde pro A tým Ledních medvědů a jejich fanoušky rozumné podmínky.

Karolína Hovorková

Představitelé Pelhřimova hovoří k situaci okolo hokeje
Provozovatelem zimního stadionu v Pelhřimově jsou nově od 1. září Technické služby města Pelhřimova (TSmP). Tento přechod s sebou nese řadu změn a mezi občany a příznivci sportu budí nemalé emoce. Představitelé města Pelhřimov proto chtějí tímto vyjádřením všem vysvětlit, proč došlo ke změně provozovatele zimního stadionu, což s sebou nese i nový Provozní řád zimního stadionu a Návštěvní řád zimního stadionu či rozdělení ledové plochy a šaten.
Hlavním důvodem převzetí zimního stadionu Technickými službami města Pelhřimov bylo financování. Město financuje provoz, opravy a vkládá do zimního stadionu nemalé finanční prostředky, které ročně činí zhruba 5,5 milionu korun (v loňském roce byly náklady na samotný zimní stadion 5 542 765,19 korun).
Jenže podle smlouvy mezi TSmP a HC Ledními medvědy je zimní stadion provozován společností s ručením omezeným a město do hospodaření této společnosti nevidí. Proto byl z hlediska města tento stav neudržitelný, protože město finanční prostředky jenom vkládalo a nevidělo konkrétní výstupy.
Rozhodnutím Rady města Pelhřimova na 8. řádné schůzi konané dne 11. března 2015 (usnesení č. 8/2/2015/R) byla schválena výpověď ze strany TSmP společnosti s ručením omezeným a jakmile došlo ke schválení výpovědi, která byla podána k datu 30. června 2015, byli HC Lední medvědi o této skutečnosti písemnou formou informováni. Samotná výpověď byla odeslána HC Ledním medvědům Pelhřimov dopisem doporučeně dne 12. března 2015. HC Lední medvědi převzali doporučenou zásilku dne 13. března 2015. Je faktem, že nebylo předjednáváno projednávání výpovědi ze zimního stadionu s HC Ledními medvědy, protože nebylo zřejmé, jak dopadne rozhodnutí Rady města.
Příčinou výpovědi tedy byly jednoznačně ekonomické důvody, které souvisí i s provozováním zimního stadionu během letních prázdninových měsíců. Na tyto dva měsíce roku 2015 TSmP vytvořily novou smlouvu tak, aby HC Lední medvědi mohli zimní stadion provozovat kvůli nasmlouvaným letním kempům, z kterých ekonomicky zřejmě profitují. Město totiž během těchto dvou měsíců platí mražení ledové plochy a celkový provoz zimního stadionu, kdy náklady zimního stadionu v měsících červenec a srpen 2014 činily dohromady 1 053 797,23 korun, z toho jen za elektrickou energii činily 602 520,64 korun. To znamená, že město zaplatí provoz zimního stadionu, ale výstupy jdou opět do společnosti s ručením omezeným.
Ruku v ruce s výpovědí na zimní stadion šla zároveň výpověď i na přiléhající Sporthotel. Ta byla však po vzájemné dohodě s HC Ledními medvědy stažena a po jejich žádosti se výpovědní lhůta stanovená nájemní smlouvou zkrátila z šesti na tři měsíce.
Změny, které by se mohly v souvislosti s novým provozovatelem zimního stadionu dotknout provozu, byly na schůzkách s vedením HC Lední medvědi konzultovány. Po jednáních město dospělo k situaci, kdy byly v polovině srpna předloženy návrhy rozpisů na využívání ledové plochy a také návrh na přidělení šaten na zimním stadionu.
Při přidělování šaten braly TSmP v úvahu počty dětí, které TSmP deklarovali písemně zástupci HC Lední medvědi a také písemně zástupci HC Puma. Na základě počtu uváděných dětí město přidělilo HC Lední medvědi 8 šaten (odhad počtu míst – mládež 148 a odhad počtu míst – dospělí 141), HC Pumy dostal 1 šatnu (odhad počtu míst – mládež 29 a odhad počtu míst – dospělí 29 – počet je rovnocenný, protože šatna nemá atypické rozměry, jako je tomu v jiných případech) a TSmP, které potřebují určitý počet šaten ke své činnosti, například pro veřejné bruslení, školy či ostatní smluvní subjekty, mají k dispozici 6 šaten (odhad počtu míst – mládež 140 a odhad počtu míst – dospělí 134). Místo pro jednoho hráče hokeje je podle lavic vyrobených pro tyto účely 70 cm.
Stav šaten je celkově velice neuspokojivý. Zhruba polovina jich nemá vlastní sociální zázemí, tzn., že ti, kdo jsou v těchto šatnách umístěni, musí, pokud chtějí do sprchy, přes společné prostory na zimním stadionu. Není to nová záležitost, takto fungoval zimní stadion i v minulých letech za bývalého provozovatele.
Návštěvní řád zimního stadionu a Provozní řád zimního stadionu sestavili pracovníci TSmP na základě podkladů například z návštěvního a provozního řádu MS v ledním hokeji, které se letos konalo v ČR. Tyto řády konzultovali minulý týden představitelé města s představiteli hokejového Fan clubu. Na setkání byla vysvětlena jednotlivá problémová místa řádů a budou probíhat další jednání s TSmP. Město bude směřovat vše k tomu, aby hokejistům a jejich fanouškům vyšlo dle možností vstříc.
V souvislosti s připravovanými změnami financování sportu v Pelhřimově se připravují i změny, které se dotknou financování ledního hokeje. Z hlediska fungování nové sezony získal hokejový A tým rozhodnutím zastupitelstva města částku ve výši 
1 080 000 korun. Tato částka byla stanovena po vzájemných dohodách se zástupci města a zástupci HC Lední medvědi. Částka by měla stačit na pokrytí nákladů do prosince tohoto kalendářního roku. O dalším financování A týmu bude rozhodnuto na zastupitelstvu města. Tento způsob financování města je korektní a čitelný.
Co se týká financování hokeje mladých hokejistů, protože se nájemní podmínky změnily uprostřed kalendářního roku, mají rozhodnutím Rady města hokejisté přidělen stejný počet hodin jako v minulém období v intervalu od září do prosince bezplatně s tím, že počet hodin je 360, což odpovídá počtu hodin v loňské sezoně.
Rozpis ledu maximálně upřednostnil požadavky představitelů HC Lední medvědi a kromě úterního přidělení ledu jim město vyšlo vstříc dle kapacitních možností zimního stadionu. Aktuální rozpis ledu je k vidění na webu TSmP.
Jednání mezi zástupci města Pelhřimov a zástupci HC Lední medvědi probíhají velmi často a představitelé města Pelhřimov věří, že nakonec dojdou k výsledkům, které budou uspokojivé pro obě strany.

František Kučera, starosta
Josef Koch, místostarosta
Ladislav Med, místostarosta