Vedení humpolecké radnice reagovalo na podněty od hněvkovických obyvatel a iniciovalo veřejné setkání, které přímo do Hněvkovic svolala předsedkyně osadního výboru Dana Hozlárová.

Účastníci setkání vyjádřili znepokojení především nad nárůstem kamionové dopravy. Rovněž vyslovili pochybnosti k dodržování povolené „padesátky“ v obci.

U zástupců města hledali odpovědi na to, jak situaci alespoň zmírnit. „Na posledním setkání s vedoucím Policie České republiky v Humpolci jsem žádal, aby policie v Hněvkovicích prováděla častější kontroly spolu s měřením rychlosti. Na tom jsme se domluvili a já to budu na našich pravidelných schůzkách opakovat,“ uvedl starosta Humpolce Karel Kratochvíl s připomenutím, že rekonstrukce křižovatky v Humpolci skončí s letošním říjnem.

Vedoucí Odboru dopravy při Městském úřadu Humpolec Martin Rozkošný dodal, že zároveň požádali firmu, která pro zhotovitele rekonstrukce zajišťuje dopravní značení, o možnost omezení rychlosti na spojovací silnici u „Trucbáby“ na maximálních 30 kilometrů v hodině. „Semafory nejsou v tomto případě dobré řešení, protože by vozidla při takovém provozu silnici v Hněvkovicích doslova ucpala,“ vysvětlil Martin Rozkošný.

Zároveň nastínil, jak funguje systém plánování dopravních uzavírek a objízdných tras. „K dané situaci se vyjadřují Policie České republiky, dále obce a vlastníci komunikací, kterých se týkají uzavírka a objízdné trasy. Objízdné trasy navrhuje zhotovitel opravy nebo stavby, který si k tomu většinou najímá odbornou firmu. Ta vypracuje projekt včetně dopravního značení, který schvaluje příslušný orgán státní správy,“ řekl Rozkošný.

Omezení nákladní dopravy, po kterém někteří přítomní na veřejném setkání v Hněvkovicích volali, může být vydáno pouze po projednání mimo jiné i s vlastníkem dotčené komunikace. V tomto případě je vlastníkem Kraj Vysočina. „Zpravidla se ale doprava omezuje na komplikovaných úsecích, například na mostech. Podle zákona jsou komunikace určeny k takzvanému obecnému užívání. To znamená, že není možné „pouze“ na základě stížností obce nebo konkrétních obyvatel vydávat dopravní omezení, neboť se objeví další stížnosti z jiných obcí v okolí, které budou taktéž požadovat omezení dopravy, a pak může dojít k postupnému omezování pro nákladní dopravu v okolí Humpolce, až se nákladní auta nikam nedostanou. Na vše je nutné nahlížet komplexně,“ doplnil Martin Rozkošný.

Z reakcí obyvatel také vyplynulo, že by pro větší přehlednost a bezpečí uvítali v nejvíce inkriminovaném úseku dopravní zrcadlo. „Jedná se u zúžení u druhé autobusové zastávky směrem na Kletečnou. Tento podnět je určitě na místě,“ poznamenal místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Ten také požádal Hněvkovické o trpělivost. „Opravy křižovatky v Pražské ulici jsou opravdu velmi náročné, proto si vyžádaly úplnou uzavírku. Jelikož se jedná o důležitý dopravní uzel ve městě, nebylo pro kompetentní orgány jednoduché stanovit co možná nejméně bolestivé dočasné řešení dopravní situace. Nicméně rekonstrukce je bezesporu zapotřebí, neboť se jedná o nejnebezpečnější a zároveň nejfrekventovanější křižovatku ve městě,“ prozradil Vlastimil Brukner.