Ta by měla omezit udělování výjimek na pořádání akcí po dvaadvacáté hodině.

Například v Pelhřimově se novela bude řešit až za dva týdny. „V našem městě obecně problémy s ruše-
ním nočního klidu nejsou. Nicméně se touto novelou přestupkového zákona bude zabývat zastupitelstvo města jednadvacátého září," sdělila tisková mluvčí pelhřimovské radnice Alexandra Knapová.

Také žirovničtí radní se novele teprve budou věnovat. „Přiznávám, že jsme se touto změnou zatím příliš nezaobírali. Předpokládám, že se to našeho města nijak zvlášť nedotkne a žádné problémy to s sebou nepřinese. I na příští rok počítáme s pravidelně pořádanými akcemi," přiblížil situaci starosta Žirovnice Milan Šmíd.

Zbytečné vrásky si z úpravy zákona nedělají ani 
v menších obcích. Jedním 
z důvodů tam je i menší počet kulturního vyžití než ve městech. „Do konce roku žádné venkovní akce naplánované nemáme, takže jsme ještě necítili potřebu tento zákon nějak řešit," přiznal starosta Jiřic Miroslav Jirků.

Naopak novela zákona se příliš nelíbí starostovi Pacova Lukáši Vlčkovi. „S novelou osobně nesouhlasím, nepřijde mi to úplně vhodné. V obcích určitá regulace funguje sama, protože většina akcí se zpravidla pořádá na veřejných prostranstvích, a musí být předem schválená městem," řekl 
Vlček. Kulturní dění se
v Pacově nezmění, mezi pořadateli akcí a radnicí podle starosty funguje dobrá dohoda. „Na příští rok už máme nahlášené tradiční akce, které se konají každoročně," dodal Vlček.

Problémy by v budoucnu mohly přibýt zejména pořadatelům akcí. Například 
v pelhřimovské agentuře Dobrý den, která pořádá mimo jiné červnový Festival rekordů a kuriozit, teprve čekají na přesné znění vyhlášky. „V agentuře jsme zatím nic neřešili, uvidíme, jak to nakonec bude," přemítal Luboš Rafaj z agentury Dobrý den.

Ani vedení Kulturních zařízení města Pelhřimova zatím žádné kroky v tomto ohledu nepodniklo. „V budoucnu se samozřejmě budeme chovat tak, jak nám ukládá zákon, prozatím jsme ale s městem o žádných výjimkách na námi pořádané akce nejednali," řekl ředitel kulturních zařízení Martin Ecler.

Jana Kudrhaltová