Humpolečtí chtějí znát aktuální stav hlukové zátěže svého města. Místní zastupitelé odhlasovali zpracování akustické studie, která zahrne nejen samotné město, ale i tamní páteřní a ostatní vybrané komunikace. „Bude se jednat o vytvoření matematického modelu hlukové zátěže, podle intenzity dopravy, která je nějakým způsobem spočítána,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Humpolci František Kocman.

Vše by mohlo odstartovat v nejbližší době. „Byli bychom rádi, aby se studie uskutečnila v průběhu prázdnin tak, abychom na podzim letošního roku měli nějaké výsledky,“ nastínil plány Kocman.

Pro vytvoření výsledné studie v Humpolci vybírali z několika různých kandidátů. „Podle současných nabídek chceme oslovit Zdravotní ústav v Otravě,“ doplnil Kocman.

V jednom z největších měst na Pelhřimovsku by se mělo navíc jednat o první studii podobného zaměření. „Byla zde jednotlivá měření, ale takhle kompletní hodnocení se doposud neprovádělo. Je to první největší vyhodnocení u hlavních tahů, které prochází městem,“ informoval Kocman. „Teď bylo měření prováděno v humpolecké Zahradní ulici a čekáme na výsledky,“ dadal.

Městský úřad v Humpolci musel v minulosti několikrát řešit stížnosti obyvatel. Nejčastěji na hluk v okolí úseku dálnice. „Bavili jsme se o tom i s obecním úřadem ve Vystrkově nebo Jiřicích, kde se to snažili nějakým způsobem řešit i samostatně, ale doposud se nebrali uspokojivého výsledku,“ přemítal František Kocman.

Kromě hluku kladou v Humpolci důraz i na čistotu ovzduší. V rámci projektu Kraje Vysočina se pravidelně měří v Okružní ulici. Jezdí tam akreditovaná laboratoř a ve stanovenou dobu provádí měření. „Město se dlouhodobě snaží o doplňování ploch zeleně, ať už o keřovitých nebo stromovitých pater,“ popsal Kocman.

Zeleň, která dokáže zachytit částice prachu, chtějí vysazovat i do blízkosti silnic. „Rádi bychom se zaměřili na to, aby opatření byly prováděny poblíž hlavních tahů,“ sdělil Kocman s tím, že intenzitu dopravy samozřejmě ovlivnit nemohou. Tímto krokem ale dokáží pomoci okolí silnic.