Až do 2. března mohou podporovatelé hlasovat pro projekt RD Vysočina, který byl realizován v Pacově, nebo pro stavbu individuálního rodinného domu v Želivě.

Obě uvedené stavby soutěží v kategorii Moderní dřevostavby – realizace, kde je celkem možno hlasovat pro sedmnáct realizovaných počinů. Podrobnosti o zmíněných projektech z regionu včetně bohaté fotodokumentace lze nalézt na webových stránkách www.drevoprozivot.cz, kde jsou také instrukce k hlasování v anketě.

Hlasovat lze pro celkem 95 dřevěných staveb, které byly pro účely ankety zařazeny do osmi kategorií. Hlasovat se může vyplatit i hlasujícím „Každý, kdo pošle hlasy ve všech soutěžních kategoriích, se zařadí do soutěže o čtyřdenní pobyt ve srubu Honka v Jizerských horách pro 4 až 6 osob,“ doplnila informace Terezie Poláková z Nadace dřevo pro život.

Anketa Dřevěná stavba roku 2018 se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky.