Znamená to, že si bořetínští voliči zopakují hlasování a okrsková volební komise zabezpečí nové sečtení volebních výsledků.

V Bořetíně se nebudou konat nové volby, ale pouze nové hlasování. „Ministr vnitra vyhlásí termín opakovaného hlasování v Bořetíně do třiceti dnů od doručení soudního usnesení,“ poukázal na důležitý termín vedoucí oddělení ostatních správních činností na Krajském úřadu Kraje Vysočina David Marek.

Opakované hlasování bude jednodenní, koná se zpravidla v sobotu, a to od 7 do 22 hodin.

Okolnostmi kolem voleb v Bořetíně se zabývá už také policie, a to v trestní rovině. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

V Bořetíně došlo k celé řadě pochybení a tím pádem k porušení řady ustanovení příslušných zákonů. Vše vyvrcholilo tím, když okrsková volební komise zveřejnila takové výsledky hlasování, které řada obyvatel obce nemohla akceptovat.
Oněch pětatřicet navrhovatelů si spočítalo, že sami dali volební straně Sdružení nezávislých kandidátů Bořetín víc hlasů, než jaký počet se objevil u konečných výsledků.

V odůvodnění usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, který se podnětem z Bořetína zabýval, je uvedeno, že navrhovatelé plus jeden další volič odevzdali Sdružení nezávislých kandidátů Bořetín 246 volebních hlasů (z 252 možných) a že mají informace, že ještě dalších přibližně 13 voličů dalo nějaké hlasy tomuto sdružení.

V publikovaných volebních výsledcích je ale uvedeno, že zmíněné sdružení získalo ve volbách 177 hlasů. Za ně by mělo získat dva mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Pět zastupitelů, jak potvrzuje zápis z Bořetína, měla získat volební strana Bořetínské sdružení nezávislých kandidátů, která měla komunální volby vyhrát se ziskem téměř 69 procent hlasů.
V Bořetíně kandidovala letos dvě sdružení. Na jedné straně Bořetínské SNK, které vedl člen předešlého zastupitelstva Jakub Trčka a v jehož řadách byl i dosavadní starosta Stanislav Koukal a další zastupitel Karel Uhlík.

Pro komunální volby se zformovalo ještě SNK Bořetín, které v předešlém volebním období ve vedení Bořetína nemělo nikoho.

V roce 2014 kandidovalo pět nezávislých samostatných kandidátů, volební účast byla 69 procent. V letošních komunálních volbách byla volební účast přes 95 procent. Voleb se zúčastnilo 82 z 86 zapsaných voličů.

Soud zjistil ještě řadu dalších problémů, které kolem letošních voleb v Bořetíně panovaly a které mohly výsledek hlasování ovlivnit.

První nedostatek nastal už při sestavování okrskové komise, jejímž zapisovatelem byl vnuk starosty Stanislava Koukala Petr Koukal.

Členem komise byl na základě losování Jindřich Petrů, který u soudu sdělil, že mu několik dní před volbami starosta sdělil, „je volná funkce místopředsedy volební komise a že tedy bude jejím místopředsedou“. O regulérnosti sestavování okrskové volební komise vyjádřila pochybnosti i Jana Vrzalová, další její členka.

Další rozpory se objevily v souvislosti s volebními lístky. Starosta Stanislav Koukal jich měl převzít 115, ale okrskové volební komisi jich předal jen sto. „Starosta Stanislav Koukal toto vysvětlil tak, že 15 hlasovacích lístků si před volbami ponechal, aby nebyla možná manipulace s hlasovacími lístky ze strany volební komise,“ lze se dočíst v odůvodnění soudního usnesení.

Neméně velký problém nastal v zabezpečení volební místnosti, zabezpečení volební urny i přenosné volební urny a dokumentace. Volební komise nedisponovala dostatečným množstvím pečetí, starosta Stanislav Koukal si tři pečetící pásky z šesti ponechal, a to opět s vysvětlením, aby nebylo možné manipulovat s volební urnou.

Problémem, že bylo možno zřejmě v noci z 5. na 6. října volební urnu ve volební místnosti v Bořetíně otevřít bez poškození zámku a pečetící pásky, se už tehdy zabývala i Policie České republiky. Při té příležitosti vyšlo mimo jiné najevo, že „v budově obecního úřadu se nachází obecní byt, v němž bydlí syn a vnuk starosty, přičemž přístup k chodbě s volební místností není uzamčen.“

Současného starostu a jednoho z klíčových aktérů zjištěných pochybení Stanislava Koukala se nepodařilo kontaktovat, na opakované telefonáty nereagoval.