Nový podnik se navíc nachází v blízkosti Střední školy Pelhřimov. To se nelíbí jejímu řediteli Jaroslavu Plášilovi. „Rozhodně si myslím, že to není dobré,“ zmínil Plášil. „Ale bohužel s tím nemůžu nic udělat,“ doplnil ředitel Střední školy Pelhřimov.

A není jediný. Na další hernu s videoterminálem je krátká také pelhřimovská radnice. „O zřízení další herny jsme neměli ani tušení,“ sdělil místostarosta města Tomáš Dufek. „Povolilo ji Ministerstvo financí. Napsali jsme stížnost, že se nám umístění nové herny nelíbí. Ministerstvo přislíbilo, že se jí bude zabývat,“ pokračoval Dufek.

Novela pomůže

Stejný problém má město s podnikem v Palackého ulici a také s hernou u autobusového nádraží. „Herny a bary s videoterminály zatím sami žádným způsobem regulovat nemůžeme. Moc by nám pomohla novela zákona o hazardu,“ doplnil Tomáš Dufek.

Tu nedávno odhlasovali poslanci. Města a obce by podle ní mohly vydat vyhlášku, podle níž lze hazard regulovat tím, že by například sama rozhodla o umístění loterií a heren na veřejně přístupných místech.

Ministerstvo financí by podle vyhlášky mělo dávat povolení k provozu hazardu pouze tehdy, pokud to bude v souladu s vyhláškou daného města nebo obce.

Větší svoboda

Mnohým radnicím však vadí ne zcela jasné vymezení pravomocí měst a obcí.

Zákon jim totiž nedává potřebné pravomoce, aby mohly s hazardem účinně bojovat. „Se zákonem se teprve seznamujeme. Nechal jsem prozatím zmapovat místa, kde se zmíněné videoterminály vyskytují. Potřebujeme také zjistit, jestli se u nás takové podniky vůbec provozují, či nikoliv,“ sdělil starosta Humpolce Jiří Kučera.

Zákon by měl radnicím přinést větší svobodu v rozhodování. „Dá nám možnost ovlivnit, kam zmíněné videoterminály umístíme,“ uzavřel starosta Kučera.

NELA KYSELOVÁ, JAN CIHLÁŘ