Tamní zastupitelé totiž na svém středečním zasedání 6. prosince definitivně rozhodli, že nebudou měnit obecně závaznou vyhlášku města Pelhřimova o regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her. Nebudou ani stanovovat konkrétní lokality, kde by se sázkové hry, loterie a jiné podobné hry mohly provozovat. A to platí i do budoucna.

Tomuto rozhodnutí předcházela žádost společnosti Mylady o výjimku z již zmíněné obecně závazné vyhlášky, a to zařazením pelhřimovské adresy Osvobození 1698 do takové výjimky.

Podobných žádostí však mají na pelhřimovské radnici hned několik. „Jedná se o podobný materiál, který prošel zastupitelstvem už v dubnu letošního roku. Tehdy požádala o změnu naší vyhlášky firma Synot Tip, dnes je to další firma,“ přemítal starosta Pelhřimova František Kučera.

Zástupci města se tak tuto situaci rozhodli vyřešit jednou pro vždy. „Protože se nám žádosti o výjimky z obecně závazné vyhlášky hromadí, zvažovali jsme, jakým způsobem budeme řešit tuto aktuální žádost. Můžeme se tedy opět zabývat tím, že někdo má nějakou námitku. Je tu ale také možnost, připravit materiál obecně s tím, že zastupitelstvo nemíní vlastně nic na této vyhlášce měnit, a to i pro případy budoucích žádostí,“ vysvětlil Miroslav Kubánek z městského úřadu v Pelhřimově, jak dali potencionálním žadatelům jasně najevo, že s hazardem v Pelhřimově už je opravdu konec.

Obecně závaznou vyhlášku města Pelhřimova číslo 11/2016 o regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her, která zakazuje na celém území města provozování sázkových her podle loterijního zákona, přijalo zastupitelstvo města s účinností ode dne 31. prosince 2016. „Přijetí výše uvedené vyhlášky předcházela dlouhá diskuze v orgánech města, v potaz se braly i připomínky a stížnosti obyvatel,“ informoval pelhřimovský starosta.

Principy pro regulaci sázkových her se staly koncepcí pro řešení otázky hazardních her v Pelhřimově, přičemž vyhláška číslo 11/2016 o zákazu provozování sázkových her na celém území města byla širokou veřejností kladně přijata. „Od roku 2016 se zvyšuje počet obcí, které zcela zakazují provoz herních zařízení na svém území,“ doplnil Miroslav Kubánek.