Ve všech případech pak šlo o odchyt hada buď přímo v domě, nebo na zahradě u rodinného domu.
Podobný případ si vybavuje i Eva Hovorková z Vlásenice. „Vyšla jsem za horkého letního dne asi ve dvě hodiny odpoledne na terasu a proti mně had. Měl asi še-desát centimetrů. Strašně jsem se lekla, protože přes léto necháváme dveře do zahrady často otevřené 
a had nám málem vlezl až do obýváku. Navíc vím, že hadi rádi zalézají třeba do bot," vzpomínala žena.

Jak ale uvedl vedoucí zoo-logického oddělení Zoo Jihlava Jan Vašák, lidé většinou nejsou v ohrožení života. „Pokud se jedná o hady, kteří se na našem území běžně vyskytují, což jsou hlavně užovky, opravdu není čeho se bát. Potenciální problém je pak se zmijemi, které vás mohou kousnout, ani to ale ve většině přípa-dů není smrtelné," vysvět-
lil Vašák.

Jak uvedl Vašák, na pla-
zy narazíme téměř kdekoli. „U lidských obydlí se hadi drží, pokud máme na zahradě něco, v čem se mohou ukrýt. Typicky třeba naskládané dřevo, nějakou skalku nebo třeba fólii. Když se do ní opře sluníčko, láká zejména slepýše, kteří se pod ní vyhřívají," popsal Vašák.

A jak při nálezu hada 
u lidských obydlí postupovat? V první řadě by se měli volat hasiči. Ti jsou k takovým úkonům speciálně vyškoleni. „Hasiči absolvovali odbornou přípravu na odchyt hadů a pod dohledem odborníků se učili s hady manipulovat tak, aby jim neublížili," uvedl tiskový mluvčí Hasičského záchran-ného sboru Kraje Vysočina Jan Horský.

O osud hadů bude podle něj dobře postaráno. „Hadi jako užovky nebo zmije se vypouštějí zpátky do přírody. V případě výskytu neznámého hada k němu musí hasiči přistupovat tak, jako by byl jedovatý. V případě potřeby by byl odchyt hada neznámého druhu konzultován s odborníkem na hady a následně by bylo rozhodnuto o jeho umístění," upřesnil Horský.

Podle Vašáka by si ale měli lidé hadů na Pelhřimovsku spíše cenit než 
před nimi podnikat nějaká zásadní opatření. „Hadi jsou bezesporu indikátorem kvalitního životního prostředí a druhové různorodosti. Vždyť co se vám může držet ve smrkovém lese, tam je akorát kyselé jehličí, chybí tam porost. Pokud je ale krajina mozaikovitá, to znamená, že se v ní střídají lesy, louky a pole, je úrodná a plazům se tam přirozeně dobře daří," objasnil Vašák.

Taková krajina je podle Vašáka zejména na venkově. „Různé druhy hadů se vyskytují na různých místech. Například někde u řeky nebo u rybníka narazíte spíš na užovky podplamaté nebo obojkové. Naopak na slunných stráních se setkáte s užovkami hladkými nebo s jedovatou zmijí obecnou," uzavřel Vašák.

Karolína Hovorková