„Je mi velkou ctí, že jsem byl odstupujícím výkonným výborem OSH osloven nabídkou na kandidaturu funkce starosty OSH. Přebírat vedení tak důležité dobrovolné organizace, jakou hasiči bezpochyby jsou, a po takových osobnostech, jako byli mí předchůdci, je podle mého názoru náročné a zavazující," vysvětlil nový starosta OSH Pelhřimov Jan Čekal.

Podle něj se v období let 2010 až 2014 dobrovolní hasiči okresu zúčastnili 2 793 zásahů, z čehož bylo 625 požárů. Jan Čekal také dodal: „Ve své činnosti bych velice rád pokračoval cestou svých předchůdců. Více se chci mimo jiné zaměřit na větší propagaci dobrovolných hasičů u široké veřejnosti, rozšiřování odborné úrovně členů i funkcionářů, v rámci možností usilovat o zlepšování technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a více rozvíjet spolupráci s hasičským záchranným sporem v oblasti ochrany obyvatelstva. Nemalou podporu pak chci věnovat práci s mládeží, u dospělých pak zkvalitnit úroveň sportovních hasičských soutěží, snažit se rozvíjet na okrese Pelhřimov dosud málo rozvinutou hasičskou sportovní disciplínu – TFA."

Volba vedení se uskutečnila v sobotu na Shromáždění delegátů Sboru dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov v sále kulturního domu obce Veselá. (dš)