Koncert se uskutečnil v sobotu 1. července opět přímo v kostele a na programu bylo vystoupení unikátního rodinného harfového souboru Prah-a-harP kvarteta, v němž působí Hana Müllerová a její tři dcery Hedvika Mousa Bacha, Kamila Jouzová a Mariana Jouzová.

Kostel zaplnilo kolem stovky posluchačů, harfový koncert měl skvělý ohlas. „Líbezné tóny těchto ušlechtilých nástrojů byly umocněny půvabem harfenistek a také úžasnou akustikou mistrně vystavěného prostoru. Za jedinečný zážitek děkovali posluchači opakovaným potleskem ve stoje. Odměnou jim byl po ukončení koncertu zasvěcený výklad paní Hany Müllerové o harfě a způsobu hry na tento nástroj,“ zhodnotil uměleckou stránku koncertu Miroslav Šikýř, který se ve spolku Historické Vyklantice angažuje.

Díky červnovému koncertu se zase o něco přiblížil start prací, které jsou se záchranou vyklantického kostela spojené. Spolek plánuje opravu fasády nad oltářem, obnovu erbů a hlavně obnovu cenných fresek.

„Letos bychom chtěli začít dělat, na přípravách se pracuje už delší dobu,“ doplnil informaci další nadšenec ze spolku Historické Vyklantice Pavel Liška, který je iniciátorem opravy kostela svatého Jana Nepomuckého ve Vyklanticích.

Díky deseti koncertům, jejichž historie sahá do závěru roku 2014, se spolku podařilo shromáždit zhruba 40 až 50 tisíc korun.

Členové spolku ale hledají i další zdroje financování, letos v červnu přibylo třicet tisíc díky dražbě májky. Celkově by opravy měly stát zhruba čtyři a půl milionů korun. „Musíme sehnat alespoň dva a půl milionů korun, abychom se do oprav mohli pustit,“ řekl už dříve Pavel Liška.

„Samozřejmě počítáme s dalšími koncerty. Zatím jsme pořádali tři do roka, na Vánoce, na Velikonoce a začátkem července, a z toho nechceme slevit,“ dodal Liška.