„Společnost SILVA CZ v současné době intenzivně pracuje na celkovém vyskladnění materiálu z externího skladu,“ objasnil aktuální situaci v Nové Cerekvi Rostislav Habán, ekolog společnosti Kronospan. Právě společnost SILVA, která skladovací místo na okraji Nové Cerekve využívala na uskladnění druhotné dřevní suroviny, je dceřinou společností Kronospanu. „Materiál z Nové Cerekve se intenzivně odváží ke zpracování do Jihlavy,“ informoval Habán.

Převážený materiál slouží k dalšímu zpracovávání. „Druhotnou surovinu je z větší části možné využít v technologii pro výrobu dřevotřískových desek. Materiál, který nebude možné v technologii využít, se odveze a předá k likvidaci v souladu s legislativou externí firmě,“ vysvětlil Rostislav Habán, jak se s odváženým materiálem naloží.

Už během jara by mohl všechen uskladněný materiál z Nové Cerekve zmizet. „Co se týká odvozu druhotné dřevní suroviny, zatím plníme nastavený časový plán. Odhadujeme, že materiál bude vyvezen do dvou měsíců,“ sdělil Habán.

V Nové Cerekvi nezůstane nic. „Ze skladu se v současné době odváží jak čistý materiál, tak materiál zasažený požárem a uskladněný v nejbližším okolí skladu,“ přemítal Habán.

I nadále trvá dohled nad uskladněným materiálem, aby se lednová situace neopakovala. „Sklad je pod nepřetržitou, čtyřiadvacetihodinou kontrolou,“ zdůraznil Rostislav Habán s tím, že společnost SILVA CZ zabezpečila pravidelné sledování teploty uskladněného materiálu.

Právě extrémně vysoká teplota zřejmě stála za vznikem požáru, který se hasičům podařilo zlikvidovat 18. ledna, tedy jedenáct dní po jeho propuknutí. „V souladu se stanoviskem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina jsme názoru, že požár zapříčinilo samovznícení uloženého materiálu,“ potvrdil Habán.

Uskladněný materiál, který se vznítil, podle společnosti prý pocházel výhradně z území České republiky, ve skladu nebyl uskladněn odpad ze zahraničí.
Při hašení požáru, který trval celkem jedenáct dní a vyžádal si nasazení desítek kusů techniky, se vystřídaly stovky hasičů. „Co do délky trvání požáru, jedná se o nejdelší požár za uplynulých deset let,“ informovala již dříve mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.