Přeměna vyšla na 60 tisíc, škole přispěli sponzoři. „Z asi pěti tisíc knih, které předtím byly v kabinetu angličtiny, jsem vybral 1600 hodnotných a reprezentativních a přesunuli jsme je sem," řekl iniciátor nového zařízení, učitel češtiny Karel Kratochvíl (na snímku ze zahájení, které hudbou doprovodila skupina Géčka).

Cílem podle něj bylo i to, aby na škole existoval výběr knih na povinnou četbu, na kterou se občas nedají sehnat v potřebném množství exempláře v městské knihovně. Knihy jsou v elektronické evidenci a škole se navíc podařilo sehnat knihovníka na šest hodin denně, financovaného úřadem práce. 

Otevřeno je ve školní dny od 7.15 do 7.50 a od 10.45 do 14.30 hodin. Místnost slouží nejen jako knihovna, ale studenti si zde mohou uvařit čaj nebo kafe a také zahrát deskové hry.

V budoucnu má mezi knihami přibýt hlavně odborná literatura.