Na gymnáziu probíhaly dva projekty na podporu přírodovědného vzdělávání. „Během prvního projektu tady kromě zlepšení kvality výuky proběhla spousta exkurzí a besed. I díky evropským dotacím tu vznikla úplně nová učebna chemie, opravili jsme učebnu fyziky a pořídili nové vyba-vení do biologie," sdělil ředitel pelhřimovského gymnázia Aleš Petrák.

Tyto učebny slouží běžné výuce, ale současně s prvním projektem vznikalo i badatelské centrum. Investiční projekt se jmenuje Badatelská centra pro přírodní vědy a při-pravovala ho další čtyři gymnázia v Kraji Vysočina. Jeho cílem je zvýšit motivaci studentů ke studiu přírodních věda a poskytnout jim prostor pro rozvoj jejich bádání.

O centrum je zájem mezi žáky i učiteli

Vybavení moderní laborato-ře vyšlo na tři a půl milionu korun. Z těchto financí byly zakoupeny špičkové přístroje a moderní výukové pomůcky. Studenti se mohou těšit například na termokameru, vysokorychlostní kameru, kvalitní moderní mikroskop nebo speciální spektrometr.

„Badatelské centrum má
ve studentech podnítit zájem 
o přírodní vědy, ale také pomoci talentovaným žákům 
v jejich rozvoji nebo přípravě na různé soutěže a olympiády," doplnil Petrák.

Odborné pracoviště ale není určeno pouze pro gymnazisty. Navštívit ho mohou i zá-kladní školy, pro které to bude spíše exkurze, a ostatní pel-hřimovské střední školy.

Na otevření badatelského centra se těší i pedagogové. Například fyzikář Petr Mazanec. „Plánuji ho využívat se studenty během praktik nebo příprav na olympiádu. Také se tu dají dělat experimen-
ty navíc, takže to bude skvě-
lé oživení výuky," řekl Mazanec. „Do učebny už chodíme od začátku podzimu. Plánuji ji využívat i do budoucna, protože v biologii jsou některé věci, které je dobré vidět naživo," potvrdil slova kolegy učitel biologie Jaroslav Trnka.

Zpestření výuky vítají rovněž studenti. „Vybudování badatelského centra je určitě posun vpřed. Dříve, když tu nebylo, tak jsme to nijak neřešili, ale nyní bych do něj rád chodil a přístroje využíval," řekl student gymnázia Jan Kott.

Jana Kudrhaltová