Skupinu mladých aktivních lidí z Pelhřimovska vyslala do Španělska pelhřimovská organizace Hodina H. „Pracovníci s mládeží a mladí lidé, kteří jsou do práce s mládeží zapojeni, věnovali pět dní seznámení se s globálním rozvojem, globálními cíli, pracovali na metodách neformálního vzdělávání a jeho propojení s daným tématem,“ přiblížila program v Alicante Eva Havlíčková z Hodiny H.

Na setkání se tak hovořilo například o tématech konec chudoby, konec hladu, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace.

Účastníci vzdělávacího projektu, včetně těch z Pelhřimovska, měli možnost navštívit místní střední a vyšší odbornou školu a seznámit se se začleňováním této problematiky do školního vzdělávání. „Zájem vzbudil zajímavý komunitní projekt o recyklaci oblečení,“ poukázala na jedno z diskutovaných témat Eva Havlíčková.

Součástí pobytu v Alicante bylo i seznámení se s historií a současností města, hosté měli možnost ochutnat tradiční pokrmy nebo se zaposlouchat do tónů flamenca.