Nikdo až do dvou hodin odpoledne by ve Lhotě-Vlasenici neměl zaslechnout zvuk sekačky, křovinořezu nebo cirkulárky. Odpolední klid si v obci vyzkoušeli poprvé loni a takzvaná gentlemanská dohoda, jak toto „nařízení" nazval starosta Milan Houška, se jim osvědčila. „Nechtěli jsme žád-né příkazy nebo zákazy, proto jsme lidem rozeslali dopisy s žádostí, aby v sobotu a v neděli dodržovali dvouhodinový klid. Vyhlášku jsme nevydali," uvedl Houška.

Důvodem k tomuto rozhodnutí byly prý časté stížnosti tamních obyvatel na hluk, který v době obědové siesty vydávají například sekačky na trávu, křovinoře-
zy, vrtačky, sbíječky nebo cirkulárky. „Proto jsme se 
na zastupitelstvu domluvili, že se pokusíme naše občany 
i chataře požádat, aby s hlučnými pracemi počkali, až odbije čtrnáctá hodina," vysvětlil starosta.

Dodal, že gentlemanskou dohodu dosud všichni dodržují. „Výhodou je, že jsme malá obec, takže se mezi sebou můžeme poměrně pohodl-ně domluvit. Ani chataři nic nenamítali," dodal Houška.

Ve Lhotě-Vlasenici platí odpolední klid od června do konce září: Jednoduše proto, že v zimě tráva neroste a sekačky i křovinořezy jsou uklizeny ve sklepích a jiných kumbálcích. Kromě dvouhodinového ticha v obědovém čase se v obci podle dohody nemůže hlučet ani od osmi hodin večer do osmi hodin ráno.

Například v Sedlici podobná dohoda neplatí, a to z prostého důvodu – na hluk si na tamním úřadě prý nikdo nestěžoval. „K podobné vyhlášce nebo dohodě nemáme žádné podněty od místních. Co se obecně týče letní sezony, chod obce nijak neupravujeme, pokud tedy nepočítám to, že zajišťujeme kontejnery na odpad do chatových oblastí, které se nacházejí v okolí obce," pověděl sedlický starosta Roman Cihlář.