Cesta poslouží pěším případně cyklistům, kteří se tak mohou pohodlně dostat z města do vsi bez přítomnosti automobilů a procházet se komfortně krajinou. Nově zpevněná cesta měří celkem 650 metrů.

Na jaře na trase vyrostou i lavičky, které poslouží lidem k odpočinku při jejich pochůzkách.„Nadále chceme smysluplně obnovovat cesty a cestičky neboli hůře přístupné vycházkové trasy a nabídnout tak zajímavější možnosti nejen turistům,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš.

Na cestu do Radětína použili pracovníci Technických služeb města Pelhřimova jako podkladovou vrstvu cihelný recyklát a na vrchní vrstvu odpadní netříděné kamenivo. Obě vrstvy byly utaženy silničním válcem. „Během příprav byla podél cesty zlikvidována černá skládka odpadu,“ sdělil Zdeněk Jaroš.