Pravdou však je, že ačkoli mnoho lidí říká, že viděli padat hvězdu, nemá s nimi tento jev ni společného.

„Planeta Země na cestě kolem Slunce každý rok mezi 10. a 14. srpnem vletí do proudu drobných prachových částic, které se v minulých staletích uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle. Některá tato tělíska se strefí přímo do Země a při průletu její atmosférou se rychle ohřejí natolik, až se vzápětí vypaří. My pak zahlédneme světelný doprovod takového zániku – meteor,“ vysvětlil Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.