Klíčky od nové sanitky předali ředitelce pelhřimovského spolku Českého červeného kříže Zuzaně Dubové ve čtvrtek 11. února starosta města Pelhřimova Ladislav Med a místostarosta Josef Koch. „Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov získal nový sanitní vůz díky dotaci jeden milión korun z rozpočtu města Pelhřimova,“ informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Ředitelka Zuzana Dubová během čtvrtečního setkání srdečně poděkovala představitelům města za hodnotný dar, který je pro zmíněný spolek velmi potřebný. Jeho vozový park zahrnuje celkem osm vozidel, která je vzhledem k jejich stáří a opotřebení nutné obměňovat.

Uvedená vozidla jsou poměrně značně využívaná, jak prozradila ředitelka Zuzana Dubová. Jeden takovýto automobil najezdí ročně čtyřicet až šedesát tisíc kilometrů.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov je humanitární organizace působící na celém území okresu Pelhřimov.

Nestátní Dopravní zdravotní služba pelhřimovského spolku Českého červeného kříže zajišťuje:

• přepravu nemocných osob k praktickým lékařům, do odborných ambulancí, do nemocnic, lázní a zpět na základě příkazu k jízdě vystaveného lékařem (pacient převoz nehradí, náklady s převozem spojené uhradí jeho zdravotní pojišťovna)
• výjezdovou návštěvní službu praktických lékařů
• pomoc při likvidaci hromadných neštěstí a katastrof - převoz zraněných - v případě, že jsou sanity povolány na pomoc profesionálním složkám integrovaného záchranného systému