Některé rostliny se už sice dají najít pouze sporadicky, jiné se na loukách Žďárska opět objevují. Například zmíněné pánbíčkovy vlásky neboli suchopýr, jehož chmýří prý připomíná vlasy starců.

Této vlhkomilné rostlině vyhovují luční porosty s dostatkem vody. Své místo míval suchopýr i v lidovém léčitelství. Používal se například proti průjmu.