V objektu tak dojde k dosažení úspor energie na vytápění a ke snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší. Konkrétně by realizací tohoto projektu mělo dojít k úspoře energie 271 gigajoulů za rok a ke snížení emisí oxidu uhličitého o bezmála šestnáct tun za rok.

Práci, kdy dělníci zateplovali obvodové stěny a strop půdy, zazdívali luxferové výplně a částečně vyměňovali zbývající, dosud původní, okenní a dveřní výplně, měli hotovou v červnu.

Celá akce, jejíž realizace trvala čtyři měsíce, byla spolufinancována Evropskou unií. Zateplení hasičské zbrojnice vyšlo na zhruba čtyři miliony korun.